27. juni 2018

Forskning og undervisning i bæredygtighed og klima får eget center på samfundsvidenskab

NYT CENTER FOR KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

Finansministeren var med, da Københavns Universitets nye Center for Bæredygtighed og Samfund åbnede d. 7. juni på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og opmærksomheden fra regeringstoppen glæder forskerne bag det nye center, for udviklingen af et bæredygtigt samfund er en af de største udfordringer i vores tid, og vi har brug for mere viden om hvilke klima-initiativer, der virker bedst.

Det nye Center for Bæredygtighed og Samfund (Centre for Sustainability and Society med forkortelsen SUSY) huser forskere fra alle fem institutter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der alle beskæftiger sig med forskning og uddannelse inden for klima og bæredygtighed.

På centerets åbningsdag var der taler af både finansminister Kristian Jensen, rektor Henrik C. Wegener, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard Sørensen og af professor i statskundskab Jens Hoff, der bliver leder af centeret.

Professor i statskundskab og leder af centeret Jens Hoff, finansminister Kristian Jensen, rektor Henrik C. Wegener, og dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard var alle med til at åbne det nye Center for Bæredygtighed og Samfund, SUSY, på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

De talte blandt andet om nødvendigheden af mere uddannelse indenfor klima og bæredygtighed, om styrken ved tværfaglighed og om vigtigheden af, at private aktører kan indgå i nye alliancer og være med til at skabe ny viden til bæredygtige samfund: Mens dagsordenen inden for klima og bæredygtighed primært var drevet af regeringer indtil COP15 mødet i København i 2009, har civilsamfundets og markedets aktører nemlig i høj grad drevet udviklingen siden da.

- Forskning i bæredygtighed har hidtil i høj grad været domineret af naturvidenskaben, men det bliver stadig mere tydeligt, at overgangen til et bæredygtigt samfund kræver store ændringer i den måde, vores samfund er organiseret, og det gør det samfundsvidenskabelige forskningsområde helt centralt, siger Jens Hoff, der også tidligere har forsket i netop civilsamfundets muligheder for at øge den lokale klimaindsats.

- I dag ser vi en opblomstring af innovative tiltag fra forskellige typer af fællesskaber, byer, kommuner, regioner og private selskaber. Politik virker både langsomt og bagud sammenlignet med alt det, der sker blandt borgere og i virksomheder, og det kræver nye måder at organisere den måde vi deler viden og tager beslutninger. Der er behov for nye alliancer mellem borgere og politikere, hvor foreninger, økofællesskaber, miljøbevægelser og progressive selskaber har en mere fremtrædende rolle, siger han.

Læs mere om centerets netværk, forskning, mennesker, begivenheder, studenteraktiviteter og konferencer her.

Kontakt

Professor Jens Hoff
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 86
E-mail: jh@ifs.ku.dk

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 93 56 52 57
E-mail: jab@samf.ku.dk