22. juni 2016

Stor bevilling til ny forskning om professionernes rolle i en transnational verden

Lektor Anders Blok har modtaget godt 6 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd til tværfagligt projekt, der skal se på den forandring professionerne gennemgår i en transnational verden. Udover Anders Blok selv består projektgruppen af lektor Inge Kryger Pedersen samt en postdoc og en ph.d.-studerende

De klassiske professioner såsom jurist, læge, ingeniør osv. opstod i takt med udviklingen af de moderne nationalstater. Via specialiseret viden har disse professioner løst vægtige samfundsopgaver og er til gengæld blevet belønnet med autonomi og Anders Blokmonopoler. Men i en transnational verden udfordres og udvides professionsbegrebet af nye globale markeds- og styringsmekanismer. Hvad den udvikling mere præcist betyder har lektor ved Sociologisk Institut Anders Blok fået 6 millioner kroner af Det Frie Forskningsråd til at se nærmere på. Bevillingen er givet til hans projekt "Global Challenges, Local Solutions? Rethinking Professional Work in a World of Transnational Jurisdictions", der vil løbe frem til 2019. Anders Blok vil stå for den analytiske og metodiske integration på tværs af projektets case-studier, mens lektor Inge Kryger Pedersen vil have ansvar for den sundhedsprofessionelle del. Derudover vil projektet ansætte en postdoc og en ph.d.-studerende med speciale inden for hhv. økonomisk politik og klima-regulering.

Vil sætte ny dagsorden

Modsat eksisterende forskning på området tager projektet afsæt i en dansk organisatorisk kontekst, og undersøger her samspillet mellem transnationale og lokale professionelle praksisser og løsningsmodeller på tværs af tre stærkt globaliserede problemfelter: afværgelse af klimaforandringer, fremme af økonomisk innovation samt forebyggelse af livsstilssygdomme.
På det transnationale niveau opstår nye professionelle aktører, der er knyttet til internationale organisationer som OECD og WHO og organiseret i netværk omkring standarder for god praksis. Hypotesen er, at sådanne netværk og standarder har stor betydning for samfundets kapacitet til at adressere grænseoverskridende udfordringer: omkring klimaforandringer, økonomisk lavvækst og truende livsstilssygdomme må nye løsningsmodeller udvikles af – eller i samspil med – den professionelle ekspertise.

- Projektet får base i Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund (CEVES), som hermed vil bidrage til at videreføre og løfte Sociologisk Instituts stærke tradition for videns- og professionssociologi, både inden for forskning og undervisning. Projektet vil desuden styrke kontakten til beslægtede og stærke forskningsmiljøer i både ind- og udland, og hermed forhåbentlig bidrage til at sætte en ny dagsorden for studiet af transnationale professioners lokale indflydelse og betydning, siger Anders Blok.