22. juni 2009

Flyt hjemmefra og bestå din eksamen

Forkert studievalg, studietræthed og utilfredshed med undervisningens form og indhold er blandt de vigtigste årsager til frafald, når minoritetsstuderende bliver spurgt om, hvorfor de dropper studiet. Men nærmere undersøgelse viser, at også statsborgerskab, boligforhold og motivation er blandt de faktorer, som har betydning for om studerende med minoritetsbaggrund vælger at fortsætte deres studier eller ej.

Det er nogle af de resultater, der kan læses i rapporten "Frafald blandt etniske minoritetsstuderende på universitetsuddannelserne i Danmark.", der offentliggøres tirsdag d. 23. juni. Det er professor Jens Hoff fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der sammen med minoritetsforsker Memed Demirtas står bag den omfattende undersøgelse, der kortlægger frafaldet på seks danske universiteter.

I rapporten sammenholder forskerne frafaldet og årsagerne til frafaldet blandt studerende med etnisk minoritetsbaggrund med det tilsvarende blandt etnisk danske studerende. Og her er konklusionen klar:

- Selvom de minoritetsstuderende klarer sig væsentlig bedre end deres rygte, så er frafaldet stadig alt for stort, fastslår professor Jens Hoff, og understreger, at det koster både samfundet, uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst den enkelte studerende dyrt, når de ender med at forlade studiet uden en afsluttet eksamen.

Hjemme godt men ude bedst

Et andet markant og lidt overraskende resultat af undersøgelsen er, at de studerende, der stadig bor hjemme har en større risiko for frafald end dem, der har egen bolig.

- Det kan næsten virke paradoksalt, når vi ved, at støtte fra familien skaber en lavere risiko for frafald, siger professor Jens Hoff og peger på, at forklaringen kan være, at studerende, der flytter hjemmefra, er mere selvstændige, ansvarlige og dedikerede, og dermed mindre tilbøjelig til at opgive deres studium.

Blandt den mest forventelige frafaldsårsag, som vi også finder blandt danske studerende, er de studiefaglige forhold. I denne kategori spiller et mix af personlige og økonomiske faktorer også en rolle, og her viser undersøgelsen, at disse forhold har en større betydning for de etniske minoritetsstuderende end for de danske studerende, hvilket i sidste ende bidrager til det større frafald.

Overraskende resultater

Noget af det mere overraskende i undersøgelsen er, at det faglige og sociale miljø på studiet ikke har nogen direkte effekt på frafaldet. Denne faktor har kun et indirekte forhold til frafaldet ved, at den studerendes indre motivation - som er en væsentlig faktor - påvirkes positivt af et godt studiemiljø.

Undersøgelsen viser også meget overraskende, at minoritetsstuderende med dansk statsborgerskab har et større frafald end minoritetsstuderende med et andet statsborgerskab.

- Det kan hænge sammen med, at studerende uden et dansk statsborgerskab ser studiet som deres bedste, og måske eneste, mulighed for at skabe forudsætningerne for en god permanent tilværelse i Danmark og derfor hænger mere i for at gennemføre en uddannelse, forklarer professor Jens Hoff.

Godt studiekendskab virker

Undersøgelsen er den hidtil mest dybdegående af sin slags og selvom hovedfokus har været rettet mod at få belyst frafaldet blandt minoritetsstuderende, så giver den også vigtige strømpile for, hvor universiteterne helt generelt bør sætte ind for at mindske frafald fra uddannelserne.

- I vores materiale er der en klar indikation af, at jo større kendskab de studerende har til den uddannelse, de skal starte på, jo større chance er der for, at de ikke bliver negativt overraskede over studieindholdet og senere fortryder deres studievalg, siger Jens Hoff, og tilføjer, at det jo gælder alle studerende, ikke kun dem med minoritetsbaggrund.

Undersøgelsen "Frafald blandt etniske minoritetsstuderende på universitetsuddannelserne i Danmark" foreligger i bogform og udkommer tirsdag d. 23. juni.

Kontakt

Professor Jens Hoff, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, jh@ifs.ku.dk, 24 87 70 82
Nyhedsredaktør Charlotte Autzen, chau@adm.ku.dk, 28 75 42 64