19. november 2019

Hvad afgør lægers viden og dygtighed?

SAPERE AUDE

Hvilken rolle spiller lægers joberfaringer for deres senere arbejdsliv og karriere? Og hvordan påvirker kollegers erfaringer den behandling, læger giver deres patienter? Lektor i økonomi Torben Heien Nielsen får 6,2 mio. kr. af Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge disse spørgsmål, for arbejdsmarkedet for læger er et af de vigtigste arbejdsmarkeder for specialister i moderne økonomier.

Økonom Torben Heien Nielsen vil i et nyt forskningsprojekt undersøge om lægers karriere og deres beslutninger vedr. behandling af patienterne bliver skabt af lægernes egne evner og adfærd eller af ydre omstændigheder, som fx arbejdspladsens prestige og af lægernes kolleger. Han vil som den første anvende data fra Rigsarkivet til at undersøge, hvordan karriereforhold bestemmer lægers langsigtede arbejdsmarkedsresultater.

Torben Heien Nielsen
Med data fra Rigsarkivet og 6,2 mio.kr fra Danmarks Frie Forskningsfond vil økonom Torben Heien Nielsen undersøge, hvad der påvirker lægers karriereforløb og dermed også den behandling, de giver patienterne senere i arbejdslivet.
Foto: DFF

- En klassisk økonomisk forklaring på specialisters karrierevalg er, at folk træffer karrierebeslutninger ud fra, hvor de kan opnå den højeste løn. Men vi ved, at en række andre omstændigheder også spiller ind. Ved at undersøge hvordan forskellige generationer af læger er blevet påvirket af forskellige arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold, vil jeg adskille omstændigheder og tilfældigheder fra individforskelle, fortæller Torben Heien Nielsen.

Hvad gør kollegerne?

Samme data giver også Torben Heien Nielsen og hans forskerkolleger mulighed for at undersøge et andet vigtigt spørgsmål inden for sundhedsøkonomi, nemlig i hvor høj grad lægers måde at udføre praksis på, som fx valg af behandlinger og medicinudskrivning, bliver påvirket af kollegers adfærd.

- Mit forskningsprojekt kan hjælpe os med at forstå, hvad der motiverer højt-specialiseret arbejdskraft som fx læger. I hvor høj grad det er løn, eller andre job-karakteristika, som danner grundlag for deres karrierebeslutninger. Lægernes arbejdsmarked er særligt interessant, fordi der i nogle områder af landet mangler læger, og fordi man ikke altid får samme behandling alle steder. Mit projekt har fokus på, hvordan vi kan skabe mere lighed i sundhed og løse lokale problemer med lægemangel, siger han.

Torben Heien Nielsen har tidligere forsket i patientadfærd og har blandt andet undersøgt, hvordan familiemedlemmer og kolleger, påvirker hinandens adfærd fx i retning af en sundere livsstil. Hans resultater gav ny viden om, hvad der driver patienters efterspørgsel på sundhedsydelser, som fx screeninger og undersøgelser for bestemte lidelser. Men patienternes efterspørgsel udgør kun halvdelen af markedet for sundhedsydelser. Den anden halvdel udgøres af den service, som lægerne udbyder, og forskelle i lægers incitamenter og opfattelser af patienternes behov er afgørende i vores sundhedssystem.

- Vi bruger 10% af Danmarks BNP på sundhedsudgifter, og for de penge ønsker vi så meget sundhed som muligt, og at den gode sundhedsservice er lige for alle, uanset hvor vi bor. Lægerne er en af de vigtigste højt-specialiserede professioner i moderne økonomier, og deres beslutninger er afgørende for borgernes velfærd, siger han.