09. august 2016

Hvor udbredte er seksuelle overgreb i Danmark

Adjunkt Marie Bruvik Heinskou har modtaget en million kroner fra Det Kriminalpræventive Råd til forskningsprojekt, der skal se nærmere på omfanget og karakteren af seksuelle overgreb og voldtægt i Danmark

Siden 1960’erne er antallet af anmeldte voldtægter i Danmark steget fra 200 om året til 480 anmeldte voldtægter i 2015. Men trods denne stigning på mere end 100 % er antallet af anmeldte voldtægter i Danmark stadig det laveste i Skandinavien. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der faktisk bliver begået flere voldtægter, eller om stigningen primært skyldes, at flere voldtægter anmeldes i dag. Hvad kan egentlig karakteriseres som en voldtægt eller et seksuelt overgreb, og i hvor høj grad er seksuelle overgreb mod mænd et overset fænomen?

Dette er nogle af de spørgsmål som et nyt forskningsprojekt under ledelse af adjunkt Marie Bruvik Heinskou skal se nærmere på. Projektet ”Sexual Offences in Denmark” er støttet med 950.000 kroner af Det Kriminalpræventive Råd. Projektet løber fra August 2016 til Juni 2017.

Projektet er delt i to faser som forankres i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse udviklet af forskningsgruppen. I projektets første fase vil TNS Gallup indsamle besvarelser fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Formålet med denne fase af projektet er at afdække udbredelsen af seksuelle overgreb og voldtægter i Danmark anno 2016. I projektets anden fase distribueres undersøgelsen på Facebook for cirka 250.000 brugere (samt andre medier) med henblik på at få så mange besvarelser som muligt. Formålet med anden fase af undersøgelsen er at identificere karakteren og variationerne i seksuelle overgreb og voldtægt i Danmark.

Forskningsgruppen:

  • PI, Marie Bruvik Heinskou, Ph.d., Assistant professor
  • Post.doc. Lasse Suonperä Liebst, Ph.d., post.doc
  • Peter Ejbye-Ernst, MA, sociology, Research Assistant
  • Laura Maria Schierff, BA, Sociology, Student Assistant.

Følgegruppe:

  • Det Kriminalpræventive Råd
  • Sex og Samfund
  • Center for seksuelle overgreb, Rigshospitalet
  • Justitsministeriets Forskningskontor