11. maj 2015

Kant fik markant betydning for udviklingen af politisk teori

NY BOG

Professor Christian F. Rostbøll, Institut for Statskundskab, udgiver den første danske bog om filosoffen Immanuel Kants bidrag til statskundskaben. Kants moralfilosofi har haft stor indflydelse på udviklingen af nyere tids politiske teori, men det er mindre kendt. Bogen indgår i serien ”Statskundskabens klassikere”.

Immanuel Kant, der levede fra 1724 til 1804, hører ubestridt Immanuel Kant, 1724-1804til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi, mens hans bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Ifølge professor Christian F. Rostbøll, Institut for Statskundskab, har Kants moralfilosofi imidlertid haft betydelig indflydelse på udviklingen af den nyere tids politiske teori.

Spørgsmål ændrer sig i Oplysningstiden

Kants praktiske filosofi behandler spørgsmålet ”Hvad bør jeg gøre? ”Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!”, og det er hans praktiske filosofi, der er central i bogen.

Christian Rostbøll mener, at hvis vi vil forstå Kants betydning for nutidens politiske filosofi, så er det værd at begynde med at bemærke, at det grundlæggende spørgsmål, som moralfilosoffer og politiske teoretikere stiller, ændrer sig i Oplysningstiden og mest markant hos Kant.

Hvor antikkens og middelalderens tænkere ønskede at besvare spørgsmålet, ”Hvad er det gode liv?” eller ”Hvad gør mennesker lyksalige?”, begynder man i moderne filosofi fra slutningen af det 17. århundrede i stedet at spørge ”Hvordan kan og bør mennesker, der er uenige om, hvad et godt eller lyksaligt liv består i, leve sammen?”. En grundlæggende præmis i Kants praktiske filosofi er, at mennesker har forskellige opfattelser af, hvad der udgør et lykkeligt liv.

Bogserien ” Statskundskabens klassikere”

”Immanuel Kant” er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og som samtidig indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi, retslære og politiske teori, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret.

Bogen indgår i serien ”Statskundskabens klassikere”. Ideen med serien er et ønske om at give læseren mulighed for - i en kort og præcis tekst - at orientere sig i et fagligt væsentligt og interessant forfatterskab, som for eksempel Kants. Bøgerne i serien indeholder lige dele analyse og originaltekst, og analysen er skrevet af forskere, som kender forfatterskabet til bunds.

Kontakt
Professor mso, ph.d. Christian F. Rostbøll 
Mail: cr@ifs.ku.dk
Tlf.: 35 32 34 28