24. oktober 2007

Uheldigt vejledningsforløb i specialesag

Københavns Universitet har ikke censureret medieomtalt speciale om DR, skrevet af sociologistuderende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Derimod er der tale om et uheldigt vejledningsforløb, der først kommer frem, da DR reagerer på specialets offentliggørelse. Det fremgår af en afgørelse, som fakultetet har foretaget i sagen.

Den specialestuderende, der nu er kandidat, klagede i august 2007 til dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, over sagsbehandlingen i forbindelse med afleveringen af sit speciale på Sociologisk Institut. Dekanen har i et brev til den studerende beklaget det uheldige vejledningsforløb. Han fastslår dog, at institutlederens tilbud om, at den studerende kunne anonymisere kilderne, var relevant.

- Vejledningsforløbet har været præget af manglende fokus på de forskningsetiske principper i den studerendes valg af metode. Og det må tilskrives, at instituttets retningslinier for vejledning ikke har været tilstrækkelige. I forsøg på at rette op på vejledningsforløbet, tilbød lederen af Sociologisk Institut, at den studerende kunne omarbejde specialet, og den studerende tog imod tilbuddet, siger Troels Østergaard Sørensen.

I forbindelse med sagen er specialevejlederne på Sociologisk Institut blevet gjort opmærksomme på, at der er behov for mere fokus på de forskningsetiske principper i vejledningen af specialestuderende, og at Sociologisk Institut skal gennemgå procedurerne og retningslinierne for vejledning.

Sagen om DR-specialet førte tidligere i oktober 2007 til omtale i Dagbladet Information.

Kontakt: Troels Østergaard Sørensen, telefon 3532 3535 eller mobil 2875 3535