11. marts 2009

Køn på klimadagsorden

I klimadiskussionen går man almindeligvis ud fra, at kvinder og mænd påvirker klimaet ens og at klimaforandringer påvirker dem ens. Men undersøgelser viser, at kvinder og mænds livsstil, adfærd og forbrug kan være forskelligt og sætte forskellige miljømæssige fodaftryk, ligesom klimaforandringerne kan påvirke kvinder og mænd forskelligt. Derfor er det vigtigt at udvikle strategier og tilpasningsprocesser, der tager højde for de kønsspecifikke problemer og ubalancer. Netop det sætter Koordinationen for Kønsforskning fokus på ved en international konference den 13.-14. marts 2009.

Eksempler på kønsforskelle

Kvinder i udviklingslande er mere sårbare over for klimaforandringer, end mænd er. Det skyldes først og fremmest, at kvinder generelt er fattigere end mænd, og at de er mere afhængige af primære ressourcer, ligesom det også skyldes den kønsspecifikke arbejdsdeling. Som eksempel er det især kvinder, der er engagerede i landbrugsarbejde, og det betyder, at de i højere grad bliver påvirket af ekstreme vejforhold, da de vil forøge deres arbejdsbyrde.

Et andet område, hvor der findes kønsopdelte forskelle, er inden for transportområdet. Opgørelser fra Vejdirektoratet afslører, at mænd oftere bruger bilen, mens kvinder langt oftere bruger offentlige transportmidler. Transport er en af de sektorer, der bidrager mest til udledningen af drivhusgasser, og derfor må det være relevant at inddrage kønsperspektivet i klimadiskussionen.

Formålet med Koordination for Kønsforskningens konference: Gendering Climate and Sustainability. Issues, Challenges, Changes er med udgangspunkt i kønnet at kunne bidrage med nye begreber og bredere visioner i den fremtidige klimadiskussion.

Gendering Climate and sustainability

Den internationale konference den 13.-14. marts, som er støttet af KUs Klimainitiativ/temapakke, byder på forskere fra det meste af verden. Der vil blive præsenteret og diskuteret aktuelle emner inden for klima, bæredygtighed, ligestilling, feministisk teori, identitet og rettigheder, og der vil blive videregivet relevante anbefalinger til FN's klimakonference i december samt relevante forskningsråd og ministerier i Europa.

Tid og sted

Fredag den 13. marts til lørdag den 14. marts i Aleksandersalen, Bispetorv 1-3, København. Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Tilmelding nødvendig.

Gendering Climate and sustainability