22. juni 2007

Kronprinsen uddeler legater til SAMF-studerende

H.K.H. Kronprins Frederik har uddelt to legater fra "Crown Prince Frederik Fund". Begge legater går til studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der nu får mulighed for at studere ét år på Harvard University i USA.

Den 7. juni 2007 overrakte Kronprinsen legaterne til KU's økonomistuderende Guan Yang og statskundskabsstuderende Thomas Emil Jensen. Legaterne kommer fra hans egen "Crown Prince Frederik Fund", der yder økonomisk støtte til studerende inden for samfundsvidenskaberne til ét års studie ved John F. Kennedy School of Government på Harvard University, USA.

I sin tale ved ceremonien på Amalienborg sagde Kronprins Frederik blandt andet:

- Studieopholdet på Kennedyskolen er fortsat krævende og udbytterigt. Det synes også klart, at de studerende nyder glæde af det netværk, som de opbygger på skolen, og at fonden i al beskedenhed er med til at bygge bro mellem Danmark og USA.

Kronprinsen gav også udtryk for, at legatmodtagerne kan se frem til at følge et interessant år i amerikansk politik, hvor selv de kendte politiske kommentatorer er usikre på udfaldet af både primærvalg og præsidentvalg.

Legatmodtagerne er:

Stud.polit. Guan Yang er født i Kina, men kom til Danmark fem år gammel. Han fik sin bachelorgrad i økonomi fra KU i 2006. Guan Yang har haft forskellige studenterjob i virksomheder. På KU har han været undervisningsassistent, arrangeret studierejser for sine medstuderende og varetaget en række tillidserhverv. Blandt andet har han tidligere siddet i Politrådets forretningsudvalg.

Stud.scient.pol. Thomas Emil Jensen læser statskundskab med fokus på politisk teori og internationale relationer. Han fik sin bachelorgrad fra KU i 2004, og har suppleret sine studier med et år på London School of Economics and Political Science. Ved siden af studierne underviser han på Forsvarsakademiet og er instruktør på KU. Fra 2002 til 2005 var Thomas Emil Jensen formand for Danmark mod Landminer.

"Crown Prince Frederik Fund" er den folkegave, Kronprins Frederik fik af dansk-amerikanere til sin 25 års fødselsdag, da han studerede ved Harvard University. Det er 14. gang Kronprinsen uddeler legater fra fonden.

Læs hele Kronprinsens tale på http://www.crownprincecouple.dk/4d62774