7. marts 2016

Hvad lærer en to-årig om sig selv, når hun bygger med klodser?

BØRN OG LEG

Børn oplever verden gennem leg, men hvad lærer de om sig selv, når de flytter rundt på bamser og klodser, og hvordan kan forældre og pædagoger bedst støtte barnets udvikling gennem legen. Det er nogle af de spørgsmål som forskerne Mette Skovgaard Væver, Simo Køppe og deres kolleger i Københavns Universitets Baby Lab er i gang med at besvare med støtte fra LEGO Fonden.

Forsøgspersonerne er ret unge. De yngste kun halvandet år gamle og de ældste omkring fem år. De har mor med, og set udefra ligner det en almindelig mor-barn hyggestund med en bunke DUPLO klodser. Men det, der foregår i Baby Lab er helt ny forskning, som skal afdække hvilken rolle legen har for de helt små børns personlige udvikling.

- Vi ved, at børn i de første leveår gennemgår en Barn leger med LEGOkæmpe udvikling, som har afgørende betydning for deres personlighed og deres evne til at begå sig i verden senere i livet. Vi ved bare ikke helt hvordan. Det er jo helt små børn, som endnu ikke rigtigt har sprog, og i virkeligheden ved vi meget lidt om, hvad de ”får ud af” legen - altså hvilken følelsesmæssig og social udvikling går de igennem, mens de leger. Hvad lærer de om sig selv, og hvad lærer de om dem, de leger med. Det er det, vi er i gang med at afdække i en række lege-øvelser i vores Baby Lab, siger lektor i psykologi på Københavns Universitet Mette Skovgaard Væver.

Tidlig leg afgørende for barnets udvikling

Mens forskere i mange lande har arbejdet målrettet i årevis på at kortlægge børns evne og mulighed for at tilegne sig færdigheder som læsning, stavning og matematik, mens der har været langt mindre fokus på den sociale og følelsesmæssige læring, fortæller Mette Skovgaard Væver.

I Baby Labs lokaler på universitetets Institut for Psykologi får de over de næste tre år besøg af omkring 200 drenge og piger i alderen 18 måneder til fem år. Sammen med deres mødre skal børnene udføre bestemte lege-opgaver med materialer som f.eks. DUPLO klodser, bamser og lign., mens de observeres af forskerne, som især har fokus på børnenes følelsesmæssige reaktioner i løbet af lege-seancen.

- Alle forældre vil gerne have, at deres barn trives, bliver socialt velfungerende, og har tro på egne evner. De vil også gerne have, at barnet udvikler en vis evne til at klare modgang, så det ikke giver op eller får et raseri-udbrud, så snart tingene ikke lige går sådan, som han eller hun havde tænkt sig. Vi ved at forholdet og oplevelserne mellem forældre og barn er afgørende for, hvordan barnet udvikler sig, men der er forsket meget lidt i legens betydning for barnets personlige udvikling. Med projektet her, får vi meget større viden om, hvordan voksne kan støtte børn i at udvikle de personligheds-træk, som gør, at de kan magte verden, siger hun.

Tillid og tro på egne evner

For LEGO Fonden, som støtter Mette Skovgaard Væver og Simo Køppes forskning i Baby Lab, gælder det først og fremmest om at skabe ny viden, der kan komme børnene til gavn og give flere børn mulighed for at udvikle sig i positiv retning.

- Vi ved at leg er altafgørende for børns udvikling og læring, men dette projekt sætter yderligere fokus på hvilken rolle legematerialer har for børns positive forhold til deres forældre, samt deres tillid og tro på egne evner til at være nysgerrige og kreative, siger Bo Stjerne Thomsen, Director, Research and Learning i LEGO Fonden.

Kontakt

Lektor Mette Skovgaard Væver
Institut for Psykologi, Baby Lab
Telefon: 35 32 49 06
Mail: mette.vaever@psy.ku.dk

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 93 56 52 57
Mail: jab@samf.ku.dk

Frederikke Tømmergaard
LEGO Fonden
Mail: frederikke.toemmergaard@LEGO.com