1. juni 2017

Mennesker og chimpanser trøster ofre for vold på samme måde

Mennesker der er vidne til vold reagerer ikke med apati, men tværtimod med trøst og omsorg. Især kvinder og folk med en social relation til ofret er hurtige til at yde spontan støtte. Det viser unik ny forskning fra Sociologisk Institut, der baserer sig på optagelser fra overvågningskameraer

Ofre for voldshandlinger begået i forbindelse med røverier bliver ikke mødt af apati fra omkringstående. Tværtimod bliver ofrene som oftest mødt af trøst og empati. Især er kvinder og folk med samme sociale karakteristika som ofret villige til at træde til med spontan støtte. Tidligere forskning har vist at chimpanser og børn trøster ofre for vold, men ny forskning af Lektor ved Sociologisk Institut Marie Rosenkrantz Lindegaard, post doc Lasse Suonperä Liebst og Professor ved VU Universitet Amsterdam Wim Bernasco er den første til at dokumentere, at det også gør sig gældende for voksne mennesker.

Kvinder trøster mere

Forskerne har på baggrund af materiale fra hollandske overvågningskameraer set på 249 individer og deres reaktion umiddelbart efter et væbnet røveri. De har fokuseret på hvilken betydning social relation (for eksempel aldersgruppe eller ansættelse i samme virksomhed) samt offerets køn har for fysisk trøst og omsorg.

Forskerne konkluderer at social tæthed til offeret spiller en vigtig rolle for, om folk vil give fysisk trøst og omsorg. Dette stemmer overens med teorien om, at folk der overværer voldelige episoder er mere tilbøjelige til at trøste ofre, som de føler empati med.

Endvidere fandt forskerne, at kvinder var mere tilbøjelige til at trøste, men at kønnet på ofret omvendt ikke havde indflydelse på, om vedkommende fik trøst eller ej. Et offer i en mere truende situation havde større chance for at få omsorg og trøst.


Social tæthed til offeret spiller en vigtig rolle for, om folk vil give fysisk trøst og omsorg

Ifølge forskerne følger ovenstående mønstre observationer, man tidligere har gjort i forbindelse med chimpanser. Dermed tyder meget på, at det er empati med ofret, der får mennesker og chimpanser til at trøste voldsofre. Forskerne understreger, at forskning på tværs af arter kan give nye indsigter i dyrs mentale liv, hvilket bør få konsekvenser for adfærdsforskning og forskning i dyr.

Marie Rosenkrantz Lindegaard, Lasse Suonperä Liebst, Wim Bernasco, Marie Bruvik Heinskou, Richard Philpot, Mark Levine, Peter Verbeek: "Consolation in the aftermath of robberies resembles post-aggression consolation in chimpanzees"; PLOS ONE; May 2017