24. september 2010

Millioner til kollektive projekter

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (SFE) har for nylig offentliggjort den foreløbige uddeling af midler til seniorforskere i 2010. Rundt regnet 7,6 mio. kroner går til forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Fakultetet er stærkt repræsenteret inden for kollektive projekter. Forskningsmidlerne til seks ud af de i alt 12 kollektive projekter tilfalder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som beløbsmodtager.

Følgende projekter og forskere får penge:

Kollektive forskningsprojekter

"Institutional Identities in Social Problems Work"
Bevillingsmodtager: Margaretha Maria Järvinen, Sociologisk Institut
Beløb: 2.335.000 kr.

"Income Risk and Car Replacement"
Bevillingsmodtager: Søren Leth-Petersen, Økonomisk Institut
Beløb: 970.000 kr.

"The importance of ex post moral hazard among whiplash Claimants: quasi experimental evidence"
Bevillingsmodtager: Søren Leth-Petersen, Økonomisk Institut
Beløb: 750.000 kr.

"Global Leadership - GoLead"
Bevillingsmodtager: Martin Marcussen, Institut for Statskundskab
Beløb: 1.385.000 kr.

"The effects of child mortality on fertility before, under and after a demographic transition: A micro-data approach"
Bevillingsmodtager: Karl Gunnar Persson, Økonomisk Institut
Beløb: 715.000 kr.

"Development of new econometric model for instable financial time series"
Bevillingsmodtager: Anders Rahbek, Økonomisk Institut
Beløb: 1.975.000 kr.

Derudover deltager Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, i projektet
"Voting in times of economic crisis: The Danish Election Study 2010/11".
Bevillingsmodtager: Rune Stubager, Aarhus Universitet.
Beløb: 4.620.000 kr.

Tidsskrifter

"Tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning"
Bevillingsmodtager: Hilda Rømer Christensen, Sociologisk Institut
Bevilget beløb: 195.000 kr. (Reserveret)