19. januar 2010

Provokatør gæstede København

En af verdens mest kendte politiske teoretikere professor Chantal Mouffe gav en enestående forelæsning i Københavns Universitets Festsal den 8. december 2009.

Forelæsningen var afslutningen på EURECO's forelæsningsrække '7 Challenges to Europe' og havde titlen: 'Quo Vadis, Europa? Debating Democratic Models for Europe'.

Læs mere om besøget her: http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2009/2009.12/chantal_mouffe/