16. november 2012

Ny æresdoktor ved årsfesten

Ved årsfesten på Københavns Universitet den 16. november udnævnes Professor Gøsta Esping-Andersen til æresdoktor.

Professor Gøsta Esping-Andersens forskning har haft stor og vidtrækkende betydning for samfundsvidenskaberne. Han er en af vor tids mest indflydelsesrige velfærdsforskere, og hans bog Three Worlds of Welfare Capitalism (1990) er blandt de mest citerede værker inden for samfundsvidenskaberne. Med sin internationalt anerkendte og banebrydende velfærdsforskning står han som grundlægger af sin egen skole inden for komparative studier.  

Analytiker af velfærdsstaten

I størstedelen af hans akademiske karriere har han været centreret om områder som demografi, social stratifikation og komparative studier i socialpolitik. Det er inden for disse områder han har gjort sig internationalt kendt som en af de fremmeste analytikere af velfærdsstaten i de kapitalistiske økonomier.

De senere år har han i stigende grad interesseret sig for demografiske forhold, særligt i relation til familien. Han er leder af et fem-årigt forskningsprojekt Family Polarization and Demographic Change, som er finansieret af EU's program for excellent forskning, ERC.

I hans seneste bog The Incomplete Revolution (2009) analyserer han, hvordan forskellige samfund responderer på de nye store udfordringer som truer med at øge den sociale ulighed fx institutionernes tilpasning til kvindernes nye rolle, forberedelsen af vores børn på vidensøkonomien og den demografiske udfordring i form af lavere fertilitet og aldrende befolkning.

International karriere begyndte i Danmark

Gøsta Esping-Andersen er født i Danmark og læste demografi, økonomi og sociologi ved Københavns Universitet samt University of Wisconsin-Madison, hvorfra han fik sin ph.d. grad i 1978. Derefter har hans akademiske karriere ført ham til vidt omkring internationalt: Til Harvard University hvor han underviste i 8 år, derefter til Berlin og sidenhen til professorater på The European University Institute i Firenze og Trento Universitet.

I dag er Gøsta Esping Andersen ansat som professor i Sociologi ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, hvor han leder Universitetets DEMOSOC Research Centre.

Han har med sit store engagement i velfærdsstaten og samfundsvidenskaberne været en værdsat bidragsyder til en række internationale institutioner, herunder FN, Verdensbanken, OECD og den Europæiske Union. Han var en hovedbidragsyder til Lissabon topmødet i 2000 og i arbejdet med at analysere velfærdsreformen i EU under det belgiske formandskab i 2002, samt været medlem af Emmanuel Barosso's Social Policy Advisory group.

Inspiration for flere generationer

Gøsta Esping-Andersen har gennem årene bevaret en tæt kontakt til Danmark og Københavns Universitet og blandt andet deltaget i forskellige former for rådsarbejde, herunder det Strategiske Forskningsråd.

Hans forskning har været til inspiration for flere generationer af forskere ved Sociologisk Institut, som senest har haft stort udbytte af hans ansættelse som gæsteprofessor ved instituttet i 2008-09.

Yderligere oplysninger kan fås hos Institutleder ved Sociologisk Institut, Carsten Strøby Jensen, csj@soc.ku.dk, 35 32 39 44.