14. januar 2011

Ny institutleder på Statskundskab

Billede af Lars Bo KaspersenLars Bo Kaspersen bliver ny leder af Institut for Statskundskab på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Den 1. maj overtager han lederansvaret fra Lars Bille, der har været institutleder siden 2002.

Lars Bo Kaspersen er 49 år og forlader til foråret sin nuværende stilling som institutleder ved Department of Business and Politics (tidligere Center for Business and Politics) på CBS. Her har han blandt andet været med til at tage initiativ til en ny tværfaglig bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og sociologi og bidraget til en stærk internationalisering af instituttet.

Styr på politiske teorier

Lars Bo Kaspersen er professor, ph.d. i statskundskab og kandidat i sociologi. Han har tidligere både studeret og været ansat på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor han blev kandidat fra Sociologisk Institut i 1991. Han har også været adjunkt på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Statsteori, stat-markedsrelationer og kritisk komparativ politisk økonomi hører til blandt hans primære interesser.

Han står bag en stor videnskabelig produktion, og er en aktiv formidler. Lars Bo Kaspersen er blandt andet medforfatter til værket 'Klassisk og moderne politisk teori', der er en bred indføring i centrale politiske teorier. Sammen med medforfatteren modtog han i 2009 Sven Henningsen-prisen for bogen. Prisen blev tildelt for årets bedste, alment tilgængelige bog inden for fagene samtidshistorie, statskundskab og international politik.

Vender tilbage med internationale erfaringer

Lars Bo Kaspersen har opbygget et bredt internationalt netværk. Han har tilbragt mere end fem år ved engelske og amerikanske universiteter, senest ved Stanford i en periode i 2009.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard Sørensen ser det som en fordel, at den kommende institutleder er uddannet på fakultetet og samtidig har stor erfaring fra sin tid uden for Københavns Universitet:

- Med Lars Bo Kaspersen i førertrøjen er jeg sikker på, at Institut for Statskundskab fortsætter sin gode udvikling. Jeg har stor tillid til, at Lars Bo vil videreudvikle kvaliteten af forskningen og uddannelsen i statskundskab. Med sin brede erfaring fra andre institutioner, nationalt og internationalt, kan han blandt andet sætte fokus på nye uddannelsesinitiativer og videreudvikle instituttets internationale profil - helt i tråd med fakultetets ambitioner om at være et internationalt førende samfundsvidenskabeligt fagmiljø, siger Troels Østergaard Sørensen.

Kontakt: Dekan Troels Østergaard Sørensen, dekan@samf.ku.dk, tlf. 35 32 35 35.