12. marts 2010

Institutleder på Økonomisk Institut på plads

Christian Schultz er med virkning fra 1. marts 2010 blevet ansat som institutleder ved Økonomisk Institut ved København Universitet. Siden 1. oktober 2009 har han været konstitueret institutleder, og han fortsætter dermed sit virke.

Christian Schultz er professor ved Økonomisk Institut, hvor han også forsker og underviser i politisk økonomi og industri- og konkurrenceøkonomi. Samtidig er han leder af forsknings-programmet Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST). Forskningsprogrammet er en del af København Universitets stjerneprogram og har til formål at styrke grundforskningen på universitetet. Christian Schultz har i en lang årrække været leder af ph.d. programmet ved Økonomisk Institut og siden oktober 2007 fungeret som viceinstitutleder.


Christian Schultz har publiceret i en række tidsskrifter såvel internationalt som nationalt, og han har også bidraget til en række bøger. I en årrække har han været redaktør af Scandinavian Journal of Economics og er associeret redaktør på et par internationale tidsskrifter.

Christian Schultz er næstformand i konkurrencerådet og har derudover erfaring fra en række bestyrelsesposter; han er medlem af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Læs mere om Christian Schultz.