31. oktober 2014

Helle Samuelsen fortsætter som institutleder på Institut for Antropologi

ANSÆTTELSE

Helle Samuelsen fortsætter som institutleder på Institut for Antropologi ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor hun er ansat for en ny 5-årig periode.

Fotograf: Jakob Dall

- Helle Samuelsen vil sætte en tydelig retning for Institut for Antropologi. Hun vil udvikle den faglige profil for både forskning og uddannelse, og vil profilere instituttet tydeligt i omverdenen, siger dekan Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Dekan Troels Østergaard Sørensen følger anbefalingerne fra indstillingsudvalget, når han den 1. januar 2015 på ny giver ledelsesansvaret til Helle Samuelsen, der er lektor ved instituttet.

Instituttet har markeret sig

Helle Samuelsen er 54 år og uddannet antropolog fra Københavns Universitet (KU). Før hun tiltrådte stillingen som institutleder i 2007, var hun lektor ved Institut for International Sundhed på universitetet.

I Helle Samuelsens seneste periode som institutleder er Institut for Antropologi blevet til en af Europas største antropologiske forskningsinstitutioner med en stærk international forskningsprofil. Adgangskravene til antropologistudiet er meget høje, og studiet får hvert år et stort antal højtkvalificerede ansøgere.

Fokus på tværfaglighed

Helle Samuelsen har et stærkt tværfagligt fokus. Hun har været helt central i udviklingen af fakultetets nye - og eftertragtede - tværfaglige kandidatuddannelse ”Global Development”, der netop har optaget sit første hold studerende dette efterår. Hun har ligeledes deltaget aktivt i udviklingen af uddannelsen ”Global Health” på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Hendes tværfaglige fokus afspejles også i at adskillige af instituttets forskere og administrative medarbejdere deltager i KU’s tværfaglige ”2016-projekter”.

Nye store udfordringer

Helle Samuelsen vil engagere sig stærkt i at udvikle og synliggøre antropologers værdiskabende kompetencer i den private sektor og have fokus på kandidaternes beskæftigelsesmuligheder.

- Institut for Antropologi står over for store nye udfordringer i forbindelse med fremdriftsreformen og regeringens planer om dimensionering af uddannelsen. Der skal sættes fokus på at indrette uddannelsen, så den sikrer større studiefremdrift og samtidig styrker beskæftigelsesmulighederne for de færdige kandidater. Flere antropologer skal finde job i det private erhvervsliv, og det skal uddannelsen kvalificere dem til, siger Troels Østergaard Sørensen.

Ledelseserfaring helt central

Helle Samuelsen har en betydelig ledelseserfaring som institutleder, og hun deltager desuden i ledelsesopgaver uden for universitetet. Eksempelvis er hun medlem af bestyrelsen for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) samt medlem af Danidas Udviklingspolitiske Råd.

- Ansættelsesudvalget anser Helle Samuelsens ledelseserfaring som en meget central kompetence i relation til de kommende udfordringer på uddannelsesområdet og i relation til at profilere instituttet udadtil. Jeg forventer, at Helle Samuelsen kan skabe en sikker fremadrettet styring af instituttet med fokus på klar kommunikation og et godt samarbejde om at nå fælles mål, siger Troels Østergaard Sørensen.

Kontakt

Dekan Troels Østergaard Sørensen
Mail: dekan@samf.ku.dk

Mobil: 28 75 35 35