4. juli 2014

Ny institutleder på Institut for Psykologi

ANSÆTTELSE

Professor i psykologi Søren Kyllingsbæk overtager den 1. januar 2015 lederansvaret fra Axel Larsen og bliver ny institutleder på Institut for Psykologi ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

- Institut for Psykologi skal fremtidssikres, og der skal sættes en tydelig retning for at styrke og udvikle den faglige kvalitet og profil i både forskning og uddannelse. Arbejdet med talentudvikling og rekruttering samt den forskningsmæssige gennemslagskraft skal intensiveres. Jeg er sikker på, at Søren Kyllingsbæk har den faglige og menneskelige indsigt, der kan skabe en sikker styring af instituttet med fokus på samarbejde om at nå fælles mål, siger dekan Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Foto: Tanja Jørgensen

Dekan Troels Østergaard Sørensen følger anbefalingerne fra et enigt indstillingsudvalg, når han den 1. januar 2015 overdrager ledelsesansvaret til Søren Kyllingsbæk fra nuværende institutleder Axel Larsen.

Topforsker med ledelseserfaring

Søren Kyllingsbæk er 41 år og professor på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, hvor han også er uddannet psykolog og efterfølgende tog sin ph.d.-grad.

Søren Kyllingsbæk har en flot forskningskarriere inden for området visuel perception, opmærksomhed og korttids-hukommelse. Ydermere har han stor undervisningserfaring primært inden for kognitions- og neuropsykologi. I det forskningsfelt har han skabt en karriere, der er blevet støttet med eftertragtede millionbevillinger blandt andet til de mange tværfaglige forskningsprojekter, han har været en del af. Eksempelvis er Søren Kyllingsbæk en af initiativtagerne til det tværgående projekt ”Social Fabric”, der er et samarbejde mellem både psykologer, sociologer, antropologer, økonomer, fysikere og ingeniører.

I tre år indgik Søren Kyllingsbæk i instituttets ledelse som programleder for ph.d.-uddannelsen på instituttet. Han har desuden været medlem af studienævnet i seks år frem til 2012, og han har fungeret som leder af flere forskningsgrupper.

Mange ophold på internationale universiteter

Søren Kyllingsbæk har været på en stribe længerevarende ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner, for eksempel University of California, Santa Barbara, USA, og University of Cambridge, Storbritannien. 

- Vores kommende institutleder har omfattende international erfaring og det er en styrke, for vi sigter mod at instituttet opbygger en tydelig forskningsprofil både i Danmark og internationalt. Samtidig ønsker vi at udvikle nye tværfaglige projekter og også der kan vi trække på Søren Kyllingsbæks store erfaring, siger dekan Troels Østergaard Sørensen, der ser frem til at byde Søren Kyllingsbæk velkommen i hans nye job.

Professor i psykologi Axel Larsen har været institutleder på Institut for Psykologi siden 2006. Han vender tilbage til sit professorat på instituttet den 1. januar.

Kontakt
Dekan Troels Østergaard Sørensen
Mobil: 28 75 35 35