03. april 2009

Ny prodekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Den 45-årige professor Birgitte Sloth bliver ny prodekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Udover at være dekanens stedfortræder skal hun varetage en række andre ledelsesopgaver med hovedvægten inden for uddannelsesområdet. 

Billede af Birgitte SlothBirgitte Sloth kommer fra en stilling som professor i økonomi ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet. Hun har et stort kendskab til Københavns Universitet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, da hun er uddannet cand.polit. og ph.d. fra Økonomisk Institut, og i perioden 1992-2003 var hun ansat samme sted, først som post.doc. (seniorstipendiat) og fra 1994 som lektor.

Birgitte Sloth har i sin hidtidige karriere haft et særligt fokus på uddannelse og undervisning og har været medlem af studienævn ved tre forskellige fakulteter og senest ph.d.-skoleleder. Ud over den faglige baggrund har hun en voksenpædagogisk uddannelse og har gennemført talrige kurser i universitetsundervisning og e-læring.

Udover en solid forskningsmæssig produktion har Birgitte Sloth varetaget mange faglige hverv. I perioden 2000-2007 var hun medlem af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, heraf de to sidste år som formand. Arbejdet i forskningsrådet har givet hende et bredt kendskab til de forskellige samfundsvidenskabelige forskningsdiscipliner. Hun har derudover en række tillidsposter i det danske samfund, hvor hun er medlem af Konkurrencerådet, Teleklagenævnet, og Det Økonomiske Råd, ligesom hun sad i infrastrukturkommissionen.

Birgitte Sloth tiltræder som prodekan i august 2009.

Dekan Troels Østergaard Sørensen er glad for valget af den nye prodekan:

- Det er en stor glæde, at det er lykkedes for os at tilknytte en kapacitet som Birgitte Sloth til fakultetet. Birgitte bliver med sin faglige tyngde og erfaring og sin store interesse for uddannelse og undervisning en central figur i realiseringen af fakultetets ambitioner om at være det førende samfundsvidenskabelige fagmiljø i Danmark og hævde sig stærkt i internationale sammenhænge på såvel forskning som uddannelse

Kontakt

Dekan Troels Østergaard Sørensen, dekan@samf.ku.dk, tlf. 35 32 35 35