10. februar 2016

Ny studieleder på Institut for Statskundskab

ORGANISERING

Anders Berg-Sørensen, lektor på Institut for Statskundskab, er pr. 1. februar ny studieleder på instituttet. Trods nedskæringer på universitetet, vil han arbejde for et fortsat højt niveau og udvikling af uddannelsen i statskundskab. Fokus skal være på fagets stærke kerne, pluralisme og samspillet med andre videnskabelige discipliner, der er en del af drivkraften, mener han.

Dekan Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, har udpeget Anders Berg-Sørensen til ny studieleder på Institut for Statskundskab de kommende tre år. Udpegningen sker efter indstilling fra Studienævnet på Statskundskab med virkning fra den 1. februar 2016.

Statskundskab er mere end en videnskab

Uddannelserne på Institut for Statskundskab har været igennem en synlig udvikling de seneste år. Blandt andet er udbuddet af kurser steget til det dobbelte og i 2014 blev ’Samfundsfag’ oprettet som et selvstændigt optagelsesområde for studerende, der vil undervise på gymnasieniveau efter endt uddannelse.

Foto: Aske Stick, KU

Finanslov 2016 indebærer imidlertid, at Københavns Universitet med sikkerhed mister ca. 300 millioner kr. om året frem mod 2020 og det får store konsekvenser for hele universitetet. Det betyder også, at det økonomiske råderum på Institut for Statskundskab vil være mindre de kommende år.

- I en tid med økonomisk smalhals er det vigtigt at holde fast i, at vi trods stramme tøjler holder fokus på det væsentlige, nemlig at holde niveauet højt og fortsat videreudvikle vores uddannelse i statskundskab. Statskundskab er mere end blot en politisk videnskab. Det er også en kundskab udi det politiske liv. Statskundskaben har en iboende faglig pluralisme, som vi skal værne om. Det er vigtigt at være sig faglige forskelle og uenigheder bevidst og holde debatten i live, så vi ikke forfalder til et enkelt spor, siger Anders Berg-Sørensen.

Den faglige pluralismes fane skal holdes højt

Den nye studieleder nævner specialiseringerne i organisation og ledelse, international politisk økonomi, international politik, diplomati og konfliktløsning, politisk adfærd, EU studier og politisk teori som eksempler på fagets pluralisme. 

- I mine øjne er det vigtigt at holde den faglige pluralismes fane højt, for det er her kimen til statskundskabens faglige videreudvikling ligger. Vi har en stærk faglig kerne i uddannelsens underdiscipliner på bacheloruddannelsen, og vi er ved at få samme kerne cementeret i kandidatuddannelsens udbud og seminarer inden for de forskellige underdiscipliner og i specialiseringerne, siger Anders Berg-Sørensen.

Andre discipliner er en del af drivkraften

Han mener, det er bemærkelsesværdigt, at det tværfaglige samspil med andre samfundsvidenskabelige discipliner som antropologi, sociologi, psykologi, økonomi og jura er en del af drivkraften på studiet. Det samme er tilfældet med humanistiske fag som historie, filosofi, medier og kommunikation.

Ifølge Anders Berg-Sørensen, har statskundskabens underdiscipliner deres faglige kerne, men det betyder også noget for videreudviklingen, at de krydser klinger med deres grænsediscipliner. Og det ser han gerne afspejlet i uddannelsens diskussioner.

- Vi skal ruste vores kandidater med en bred vifte af solide faglige kompetencer til at tænke kreativt og innovativt og give dem redskaber til at være reflekterende og løsningsorienterede. Men de får mere end det. Årene på studiet og i det levende og aktive studiemiljø giver dem almene livskompetencer – på revyens skrå brædder, i skønlittera-turens udfordring af forestillingskraften, i det bredspektrede faglige foreningsliv, i orga-niseringen af introduktionsforløb for nye studerende og som udvekslingsstuderende i kraft af internationale erfaringer fra studieophold og praktikforløb. Alt det skal vi værne om, også selvom ressourcerne bliver færre end i de foregående år, siger Anders Berg-Sørensen.

Anders Berg-Sørensen overtager posten efter Anders Wivel, der har været studieleder på Institut for Statskundskab siden 2010 og nu ønsker at hellige sig sin forskning i international politik samme sted.

Kontakt
Lektor Anders Berg-Sørensen
Tlf. 35 32 34 49