8. september 2020

Nye tiltag for at mindske smittespredning

CORONATILTAG

Smittetallet stiger i København, og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har vi Corona-tilfælde på de fleste institutter. Det er igen på tide at vise samfundssind, og minde hinanden om at vores første prioritet også i dette semester er at holde smittetrykket nede.

For at undgå yderligere smittespredning på campus og i København er det nødvendigt at stramme op på den måde vi færdes på.

Det betyder det for medarbejdernes hverdag

 • Alle VIP'er arbejder hjemmefra med mindre det gælder undervisning, som fortsat i videst muligt omfang gennemføres på campus, eller forskning, der kun kan udføres på campus
 • Alle TAP'er arbejder hjemmefra med mindre opgaverne kun kan varetages på campus
 • Fysiske møder (herunder seminarer, konferencer og kurser) omlægges til Zoom-møder, og eventuelle sociale arrangementer i forbindelse med møder aflyses. Et fysisk møde afholdes kun, hvis det er absolut nødvendigt.
 • Det er dekanatets vurdering, at en række møder m.v. i forbindelse med starten af uddannelsesadministrationen er absolut nødvendige. De faglige aktiviteter - afholdt inden kl. 17 -der er forbundet med igangsættelsen af den nye uddannelsesadministration fortsættes derfor som planlagt
 • Sociale arrangementer (som f.eks. receptioner) aflyses – også selvom de ligger i tilknytning til faglige arrangementer.

Dekanatet vil i samarbejde med institutlederne og med inddragelse af medarbejderne melde ud, om tiltagene fortsætter efter 22. september. Men som udgangspunkt gælder reglerne indtil der bliver givet besked om det modsatte.
OBS! Ny dato: 4. oktober 2020.

Det betyder det for undervisningen

 • Holdundervisning i stamhold fortsætter som hidtil
 • Forelæsninger for zoneopdelte stamhold suspenderes midlertidigt. I stedet indføres afstandskrav i auditorierne. Det betyder at vi kan bruge auditorierne til halv kapacitet
 • Vejledning fortsætter som fysiske møder, hvis undervisere og studerende ønsker det
 • Specialepladser mv. på campus er fortsat åbne.

Nye krav til studerende ved arrangementer, brug af faciliteter og studievejledning

 • For studerende er alle arrangementer af social-faglig karakter uden for den planlagte undervisning aflyst til og med d. 22. september
 • Faciliteter på campus kan ikke anvendes til hverken faglige eller sociale studenter-arrangementer efter kl. 17
 • Studievejledning bliver udelukkende gennemført digitalt/telefonisk, mens faglig vejledning, f.eks. specialevejledning, fortsat kan gennemføres fysisk.

Læs de eksisterende retningslinjer for SAMF her.

Følg smittespredningen på SAMF her.

Hold dig orienteret på KU's temasite om coronavirus.

Husk altid at overholde de sundhedsmæssige anbefalinger, når du færdes på campus.

Som udgangspunkt gælder reglerne indtil der bliver givet besked om det modsatte.