24. oktober 2011

Forskerpris for finansiel markedsadfærd

Nykredits Forskerpris 2011 på 500.000 kr. går til professor i finansiering ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, Peter Norman Sørensen , der især har gjort sig bemærket med sin forskning i investorers adfærd på de finansielle markeder.

Forskerpris for realistisk markedsadfærd
Peter Norman Sørensen har formået at indbygge realistiske træk af markedsadfærden i en stringent økonomisk analyse og har gjort prisdannelsen til genstand for mere præcis teoretisk og empirisk analyse. Hans forskning er toneangivende og tager udgangspunkt i, at prisdannelsen er en balance mellem fundamental værdi, fremtidigt forventet afkast og investorernes tendens til flokadfærd.

Peter Norman Sørensen har bl.a. fået offentliggjort artikler i internationale toptidsskrifter om økonomi som American Economic Review, Econometrica og Economic Theory.

Talentpris for måling af kreditrisiko
Nykredits Forskertalentpris 2011 på 100.000 kr. gives til Peter Feldhütter, der er cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet i 2003 med en ph.d. i finansiering fra CBS i 2007. Peter Feldhütter har især forsket i måling af kreditrisiko, men også i andre aspekter af finansiel økonometri.

Peter Feldhütter har publiceret artikler i internationale tidsskrifter, hans forskning er blevet fremhævet af American Finance Association, og han har i 2006 modtaget en pris fra Western Finance Association inden for området quantitative investments. Siden august 2010 har Peter Feldhütter kombineret sin forskning med jobbet som Assistant Professor ved London Business School.

Minister overrækker priser
De to forskerpriser vil blive overrakt af minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard, den 10. november 2011.

Om Nykredits Forskningspris
Nykredits Fond ønsker at stimulere forskningen i Danmark og uddeler for anden gang Nykredits Forskningspris. I år er det besluttet at give den som to priser - en forskerpris til en etableret forsker og en forskertalentpris til en yngre, lovende forsker.