22. april 2008

Ph.d.-skole en realitet

Lektor, ph.d. Lene Hansen fra Institut for Statskundskab er udpeget til den nye post som ph.d.-skoleleder. Det betyder, at ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu er en realitet.

Antallet af nye ph.d.-studerende er på få år fordoblet, ligesom indholdet af ph.d.-uddannelserne også har udviklet sig hastigt. Det har skabt behov for en ny organisering af området, og derfor har Københavns Universitet etableret ph.d.-skoler på alle fakulteter.

I foråret 2007 blev Københavns Universitets Forskeruddannelsesråd (KUFUR) etableret. Rådet består - udover formanden - af en ph.d.-skoleleder og en ph.d.-studerende fra hvert af universitetets fakulteter.

Et sæt særlige kompetencer
En række vigtige temaer bliver taget op i KUFUR-regi, ifølge Lene Hansen. Hun nævner internationalisering, vejledning og kurser, der handler om alt det rundt om det faglige indhold af et ph.d.-forløb.

Det vil sige kurser i eksempelvis planlægningsværktøjer, der kan bruges til at komme bedst muligt igennem et ph.d.-forløb, men som også giver den studerende kvalifikationer, der kan bruges målrettet, den dag projektet er gennemført:

- Jeg ser meget det her som en mulighed for at få lavet nogle gode ph.d.-forløb, der kan gennemføres på normeret tid, og som giver den ph.d.-studerende et sæt særlige kompetencer, der specifikt er rettet mod, om han eller hun ønsker en stilling som professor ved et universitet eller for eksempel retter blikket mod erhvervslivet, siger Lene Hansen.

For Lene Hansen er det afgørende, at universiteterne i højere grad tænker i projektbaner om et ph.d.-forløb, frem for udelukkende at tænke på slutresultatet; en ph.d.-afhandling.

Lene Hansen begyndte på sit eget ph.d.-forløb i 1994 og afsluttede det i 1997. I 2000 blev hun ansat som lektor i international politik på Institut for Statskundskab. Hun er udpeget til posten som ph.d.-skoleleder på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med virkning fra den 1. februar 2008.

Se mere på http://samf.ku.dk/forskning/phd