22. maj 2012

Jeanet Bentzen blandt vinderne af Informations ph.d.-cup

Jeanet Bentzen fra Økonomisk Institut er sammen med syv andre ph.d.'ere fra hele landet kåret som vinder af Informations ph.d.-cup. Cuppen er arrangeret af Dagbladet Information i samarbejde med Danske Universiteter.

Fokus på formidling

De otte vindere er valgt ud fra deres forsknings samfundsrelevans og deres evne til at formidle deres forskning. Formålet med ph.d.-cuppen er at formidle dansk forskning til en bredere offentlighed ved at omtale og præmiere de bedst formidlede ph.d.-afhandlinger, og i løbet af maj præsenteres de otte vindere og deres forskning i en artikelserie i Information. Jeanet Bentzen undersøger i sit ph.d.-projekt, hvorfor nogle lande er rigere end andre.

Dommerkomiteen er sammensat af fem fremtrædende forskere. Fælles for de fem er, at de er tidligere vindere af Forskningsformidlingsprisen. Forskerne i dommerkomiteen er professor Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet, Københavns Universitet, lektor Anja C. Andersen, Københavns Universitet, professor Eske Willerslev, Københavns Universitet, institutleder Maja Horst, Københavns Universitet og professor Ove Kaj Pedersen, CBS.

I alt deltog 24 ph.d.-studerende i cuppen. Deltagerne er udvalgt af seks danske universiteter.

Læs mere

Læs mere om ph.d.-cuppen.

Læs mere om Jeanet Bentzen.