13. juli 2009

Rekord mange vil læse på Københavns Universitet

Flere unge har i år søgt ind på de videregående uddannelser, og det slår også igennem på Københavns Universitet. Universitetet har i år modtaget 20.619 ansøgninger fra 13.858 ansøgere. Det er en stigning på 49 pct. i forhold til sidste år og det højeste antal ansøgere de sidste 30 år.

- En stigning på 49 pct. er meget højt. Da 2008 var præget af en generel tilbagegang for de videregående uddannelser og dermed ikke var noget typisk år, giver det et mere realistisk billede, hvis vi sammenligner de rekord mange ansøgninger med tallene fra 2007. Men selv i forhold til dem, stiger vi med 12 pct., siger chefkonsulent Claus Nielsen fra Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning på KU.

Markant fremgang for samfundsvidenskab

Det stigende ansøgertal er en generel tendens på alle uddannelsesområder på Københavns Universitet. Alligevel er det tydeligt, at det er de meget adgangsbegrænsede uddannelser, der tegner sig for de største stigninger. F.eks. er der en stigning på 70 pct. i antallet af ansøgninger til det samfundsvidenskabelige område.

- Det betyder desværre, at der trods mange ansøgninger også vil være mange ansøgere, der må afvises, fordi de ikke har et gennemsnit, der er højt nok. Vi har også fået mange dispensationsansøgninger vedrørende de specifikke adgangskrav. Det tyder på, at mange ansøgere endnu ikke har et realistisk billede af betydningen af de specifikke adgangskrav eller kravene til supplering, siger Claus Nielsen.

Anden optagelsesrunde

Årets 20.619 ansøgninger til Københavns Universitet fordeler sig mellem 12.734 ansøgninger i kvote 1 og 7.885 i kvote 2. Og 2.085 ansøgere har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som deres første prioritet.

Den 30. juli får de mange ansøgere svar på deres ansøgning, og optagelseskvotienterne bliver offentliggjort. På det tidspunkt offentliggør KU også en oversigt over de uddannelser, hvor der er ledige pladser. Universitetet optager studerende på uddannelser med ledige pladser frem til studiestart.

Se årets ansøgertal på KU's hjemmeside om tal og fakta.

Kontakt

Chefkonsulent Claus Nielsen, 28 75 29 08