20. august 2012

Rekordoptag i 2012

2012 er endnu et rekordår for hele Københavns Universitet og for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fakultetet har pr. 30. juli optaget i alt 1063 studerende. Det er 10,2 procent flere studerende end i 2011.

Det øgede optaget skyldes især, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har oprettet 80 ekstra studiepladser i år. Pladserne fordeler sig med 45 nye pladser på Statskundskab, 20 på Økonomi, 10 på Sociologi og 5 på Antropologi.

Desuden er det fjerde år i træk med øget optag på økonomiuddannelsen. Optaget på økonomiuddannelsen er steget støt og roligt de senere år, og med 330 optagne i år er det mere end en fordobling af optaget siden optaget nåede sit hidtil laveste niveau i 2008. Nedgangen i optaget i 2008 skete samtidig med, at der blev indført A-niveau i matematik som adgangskrav på økonomiuddannelsen.

Høje karakterkrav

På fire ud af fakultetets fem fag kræver det et meget højt snit at blive optaget på kvote 1. På antropologi, psykologi og statskundskab er kvotienten på 10,9 og på sociologi er kvotienten på 10,3.

Det er dog værd at huske på, at kvotienterne er påvirket af reglen om bonus for hurtigstart. Reglen giver ansøgere, som søger optagelse inden for to år, efter at de har afsluttet deres adgangsgivende eksamen, ret til at justere deres eksamensgennemsnit med 1,08.

Københavns Universitet kunne den 30. juli tilbyde 7.358 håbefulde ansøgere en studieplads. Læs nyheden, KU sendte ud.