23. maj 2008

Ny præsident for Videnskabernes Selskab

Medlemmerne af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har valgt Kirsten Hastrup, professor, dr.scient.soc., Institut for Antropologi på Københavns Universitet, som præsident for Selskabet.

De næste fire år skal Kirsten Hastrup stå i spidsen for Videnskabernes Selskab. Dermed får hun ansvaret for at repræsentere et selskab, hvis historiske rødder går helt tilbage til 1742.

Videnskabernes Selskab afholder hvert år, så vidt muligt, to symposier - et humanistisk og et naturvidenskabeligt. Derudover arrangerer Selskabet offentlige foredrag, udgiver videnskabelige bøger og afholder medlemsmøder.

For at blive medlem af Videnskabernes Selskab skal man have ydet en væsentlig indsats på et område inden for grundforskningen.

Man kan ikke melde sig ind i Videnskabernes Selskab. Medlemmerne foreslår og vælger en gang årligt nye medlemmer.

Læs mere om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.