28. august 2014

Samarbejde får unge butiksansatte til at blive i jobbet

DETAILHANDEL

Ændringen af Lukkeloven i 2012 har betydet udvidet åbningstid i detailhandlen og flere ansatte på deltid for at dække aftentimer og weekendvagter, typisk unge studerende. De unge er lette at rekruttere, men mange af dem bliver kun kort tid i jobbet, og det er en udfordring for branchen. En ny undersøgelse fra FAOS på Københavns Universitet peger på, at samarbejdet i butikkerne er afgørende for, om de unge vælger at blive i jobbet.

Foto: Carsten Lundager, Frederiksberg Bladet

Butikkerne er efter ændringerne i Lukkeloven blevet mere afhængige af de unge til at dække den udvidede åbningstid. Men samtidig betyder de unges korte ansættelser høj personaleomsætning i detailhandlen og øgede omkostninger til ansættelse og oplæring af nye medarbejdere.

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, har undersøgt samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i danske butikker og kigget nærmere på gruppen af unge deltidsansatte.

Unges første møde med arbejdsmarkedet

Næsten 40 procent af de unge under 20 år i beskæftigelse er ansat i detailhandlen. Branchen er dermed mange unges første møde med arbejdsmarkedet.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Jonas Felbo Kolding, FAOS, spiller det daglige samarbejde på butiksgulvet mellem ledere og medarbejdere og medarbejderne imellem en væsentlig rolle for at fastholde de unge deltidsmedarbejdere. Han forklarer, at de her taler sammen om alt fra konkrete arbejdsopgaver og arbejdstider til, hvad man lavede i weekenden. Det er med til at skabe en god stemning i det daglige arbejde, hvilket er vigtigt for trivslen blandt de unge, mener han.

Undersøgelsen deler gruppen af unge deltidsansatte i to: De såkaldte ’løse’, hvor jobbet er klart sekundært i forhold til studier og andet, og de ’engagerede’.

- Lederne vil gerne gå langt for at fastholde begge grupper, viser vores undersøgelse. De vil fx gerne tilbyde gruppen af engagerede flere timer og større ansvar, mens de over for gruppen af 'løse' gerne udviser stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid, fortæller Jonas Felbo-Kolding.

Pizzamøder og facebook-grupper

Også det mere formelle samarbejde i form af fx personalemøder, pizzamøder eller facebook-grupper spiller ifølge Jonas Felbo-Kolding en rolle i forhold til fastholdelse. Han peger på, at lederne her har mulighed for at sikre, at de rette informationer når ud til alle, hvilket ellers kan være svært med de deltidsansatte, som sjældent er på arbejde samtidig. Og de mere formelle møder kan også bruges til at rense luften mellem de ansatte, eller til at tale om fx en irriterende kunde og på den måde få afløb for opsparede frustrationer.

- Møderne er med til at understøtte den gode stemning i det daglige samarbejde på butiksgulvet. Og den type samarbejde giver også de unge et forum for at bytte vagter og være sociale med deres kollegaer. Noget tyder på, at fleksibilitet i forhold til arbejdstider kan være med til at fastholde særligt gruppen af løse deltidsansatte, siger Jonas Felbo-Kolding.

Én til én

Lederne og medarbejderne kan også samarbejde én til én ved fx en MUS eller et cafémøde. En af de deltidsansatte, der er interviewet i undersøgelsen, nævner, at hun holder rygepause med varehuschefen på daglig basis, hvor de så drøfter hendes fremtidige karrieremuligheder. Ved disse individuelle snakke kan medarbejderen tale fortroligt med lederen uden hele tiden at blive afbrudt af kunder eller kollegaer, forklarer Jonas Felbo-Kolding. Der kan afstemmes forventninger og indgås lidt mere langsigtede aftaler om fx ændringer i arbejdstid, opgaver og lignende.

- Undersøgelsen viser, at det ikke kun er de faste medarbejdere, men også de deltidsansatte unge, der sætter stor pris på de fortrolige samtaler. Begge grupper af unge har behov for løbende at få anerkendelse og feedback på deres arbejde, men de engagerede unge vil også gerne have udvikling i deres arbejde, siger Jonas Felbo-Kolding.

En kombination er effektiv

Undersøgelsen konkluderer, at for begge grupper af unge er en kombination af de forskellige samarbejdsformer mest effektiv, idet de kan noget forskelligt. Hvor den gode stemning i butikken og det fælles samarbejde ved fx pizza- og personalemøder er med til at sikre trivsel og fleksibilitet her og nu, kan det individuelle samarbejde give tid og ro til at gøre status og aftale større ændringer, som kan fastholde medarbejderen i længere tid. I sidste ende kan det være en vej til at nedbringe personaleomsætningen og derved indirekte øge produktiviteten i detailhandlen, konkluderer Jonas Felbo-Kolding.

Bogen "Samarbejde om arbejdstid og uddannelse – veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel" er netop publiceret og kan downloades på FAOS’ hjemmeside.

Også en mindre ’pixi-bog’ om undersøgelsen kan downloades på hjemmesiden.

Kontakt

Ph.d.-stipendiat Jonas Felbo-Kolding
Mobil: 25 32 39 26