17. marts 2020

SAMF frigiver straksmidler til akutforskning i COVID-19

COVID-19

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet frigiver straksmidler til forskere, der vil studere COVID-19 med henblik på at hjælpe borgere og myndigheder i Danmark i de kommende uger og i forhold til fremtidige kriser.

Corona-virus set i mikroskop

COVID-19 påvirker alle dele af samfundet, og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil gerne bidrage til en større forståelse af de politiske, sociale og økonomiske aspekter af krisen. Derfor stiller fakultetet nu akutte forskningsmidler til rådighed til forskere på fakultetet, der kan lave hurtig, relevant og valid forskning, der kan formidles til danskerne i løbet af de kommende par uger.

- Vi har lige nu en chance for at indsamle vigtig data og viden. Både så vi kan hjælpe myndighederne og borgerne i den nuværende situation. Men også så vi får indsamlet data, der kan hjælpe os til at forstå, hvordan borgere og myndigheder bedst håndterer en krisesituation, som denne her, siger dekan Mikkel Vedby Rasmussen.

– Og det kan vi sagtens gøre fra vores hjemmearbejdspladser, fortsætter han. Det stiller naturligvis særlige krav til empiri og data. Derfor er det også vigtigt at afsætte midler, så vores forskere kan få adgang til registerdata og spørgeskemaundersøgelser. Man kan håbe, at vi kan stable borgerforskningsprojekter på benene, som udnytter det faktum, at så mange danskere er sendt hjem – måske kunne de hjælpe os med dataindsamling, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Alle ansatte forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet kan søge. Da en situation som den nuværende kalder på tværgående indsatser, vil projekter, der inddrager studerende og borgere, ifølge dekanen blive prioriteret højt.

Læs mere om ansøgningsproceduren på KUnet (kræver login).