27. marts 2020

SAMF straksmidler: 3 projekter skal undersøge Coronakrisens konsekvenser for særlige befolkningsgrupper

AKUT-BEVILLING

Passer civilsamfundets initiativer til de grupper, de skal hjælpe? Hvad betyder regeringens hjælpepakker for atypisk ansattes jobsikkerhed? Og hvordan påvirker det internationale studerende at være fanget i Danmark? Det skal tre hold forskere nu undersøge

Hjælp til ældre borgere. Foto: Pexels

Anden og sidste runde af SAMFs straksmidler, der støtter forskning i de samfundsmæssige aspekter af COVID-19, er nu uddelt.

I denne omgang har dekanen og det rådgivende udvalg besluttet at tildele midler til projekter, der sætter fokus på, hvordan Coronakrisen rammer udvalgte dele af befolkningen: socialt udsatte, atypisk ansatte og internationale studerende.

- Denne krise påvirker os alle, men nogle bliver ramt hårdere end andre. Og det har vores forskere heldigvis blik for. De støttede projekter ser på forskellige befolkningssegmenter, herunder vores egne internationale studerende. I kombination med de projekter, der fik støtte i sidste uge, giver det os et nuanceret billede af krisens omfang og konsekvenser for forskellige dele af befolkningen. Og det er interessant, væsentlig og ikke mindst samfundsrelevant forskning, siger dekan Mikkel Vedby Rasmussen.

- Som i første runde har interessen været stor, og jeg er fuld af beundring over den høje kvalitet og stor bredde i de mange ansøgninger, der er indkommet trods det korte varsel, siger han.

De tre projekter, der har fået tildelt midler, er:

Atypiske ansatte i atypiske tider

Projektet analyserer sikkerheden på arbejdsmarkedet for fem grupper af atypisk beskæftigede (marginal deltid (under 15 timer pr. uge), tidsbegrænset ansatte, freelancere, vikarer og platformsarbejdere) i lyset af regeringens nye hjælpepakker og eksisterende regler og ordninger.

Deltagende forskere

Bevilliget beløb: 75.000 kr.

3S International - Social situation survey of international students at UCPH during the Coronavirus 2020

Projektet undersøger, hvordan internationale studerende på KU oplever og håndterer de følelsesmæssige, sociale og praktiske implikationer forbundet med corona-krisen og karantænen, og hvordan det påvirker deres forhold til KU og fremtidige akademiske målsætninger.

Deltagende forskere

Bevilliget beløb: 17.500 kr.

Solidaritet og frivillighed i coronakrisen

Projektet undersøger, hvordan frivillighed i form af civilsamfundet - NGOer og sociale netværk - imødekommer og mobiliserer ift. den udfordring, COVID-19-epidemien udgør for udsatte grupper som ældre og socialt udsatte. Projektet finder sted i partnerskab med Center for Frivilligt Social Arbejde (CSFA).

Deltagende forskere

Bevilliget beløb: 80.000 kr.

Første resultater fra 1. runde klar

I første runde fik fire projekter tildelt midler, og nogle af dem har allerede resultater klar, mens andre er i fuld gang med at indsamle data.

Følg med i projektet ’Hvad tænker, ved og mener danskerne om Corona-epidemien?', hvor der løbende lægges resultater ud. Fx viser projektets undersøgelse, at 40 procent af danskerne ser Corona-epidemien som den største trussel mod Danmark i vores levetid.

Vil du bidrage til samfundsrelevant forskning i COVID-19?

Så kan du deltage i projektet COVID-19 Snapshot MOnitoring in Denmark (COSMO Denmark)

Om SAMF COVID-19 straksmidlerne

Coronakrisen sætter samfundsmæssige forhold på spidsen. Forhold, som forskerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan undersøge og hjælpe borgere og myndigheder med at forstå. Derfor besluttede fakultetet at frigøre akutte forskningsmidler til de forskere, der kan lave hurtig, relevant og valid forskning, som kan formidles til danskerne i løbet af de kommende uger.

Dekanen og et rådgivende udvalg, der består af SAMF-medlemmer fra arbejdsgruppen for public policy (ét fra hver af SAMFs fem institutter) har bedømt de indkomne ansøgninger.

Første runde af midlerne blev uddelt i uge 12, og anden og sidste runde er blevet uddelt i denne uge (uge 13).