22. august 2011

33 millioner til nye forskningsledere

Mandag den 22. august uddeler Det Frie Forskningsråd over 33 mio. kr. til fire topforskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Bevillingerne er en del af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude - et karriereprogram for yngre forskere.

Flere fremtidige resultater

Millionerne går til Thomas Habekost og Lotte Thomsen, der begge kommer fra Institut for Psykologi, Morten Axel Pedersen fra Institut for Antropologi og Søren Leth Petersen, Økonomisk Institut. Forskerne får med bevillingerne mulighed for at opbygge og lede deres egen forskergruppe.

- Jeg er meget stolt over, at forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er i stand til at skabe resultater af så høj karakter, at også Forsknings- og Innovationsstyrelsen ønsker at investere i flere fremtidige resultater. Det styrker opbygningen af de forskningsmiljøer, der er så vigtige for fakultetet, også set i internationalt perspektiv. Et stort tillykke til prismodtagerne, siger Troels Østergaard Sørensen, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Fakultetet får fire ud af 33 uddelte bevillinger på landsplan, og det er meget tilfredsstillende, mener dekanen.

Projekter i særklasse

Snart kan de fire forskere udvide horisonten for de forskningsprojekter, de har søgt bevillinger til. Det er:

Institut for Psykologi

Projekt: Hjernens aktivitetsniveau og evnen til at være opmærksom
Bevillingsmodtager: Lekor, ph.d. Thomas Habekost
Beløb: 8,6 mio. kr.

Projekt: Det sociale livs grammatik: Bassale relationelle byggeklodser og betydning af relationelle forståelser og præferencer for menneskets liv og holdninger.
Bevillingsmodtager: Adjunkt, ph.d. Lotte Thomsen
Beløb: 8,6 mio. kr.

Institut for Antropologi

Projekt: Villet uvillighed: Etnografiske studier af forvrængede intentioner.
Bevillingsmodtager: Lektor, ph.d. Morten Axel Pedersen
Beløb: 8,4 mio. kr.

Økonomisk Institut

Projekt: Pensionsopsparing
Bevillingsmodtager: Professor, ph.d. Søren Leth-Petersen (i samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd)
Beløb: 7,6 mio. kr.

I 2010 modtog tre forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i alt 22 mio. kr. (læs mere her).

Det Frie Forskningsråd uddeler 22. august i år over 250 mio. kr. til 33 yngre forskere i topklasse. Halvdelen af forskningslederne kommer fra fra Københavns Universitet; 16 i alt, hvoraf fire er fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2011 uddeler godt 1,1 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter - inden for alle videnskabelige områder - konkrete forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationalisering af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.