19. december 2011

Kickstart til unge forskere

Mandag den 19. december uddeler Det Frie Forskningsråd 124 mio. kroner til de dygtigste, unge forskere over hele landet. Uddelingen sker inden for rådets eliteprogram Sapere Aude DFF - Ung Eliteforsker med bevillinger på mellem 1 og 4,5 mio. kroner.

Kickstart af karrieren
På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet får tre forskere kickstartet karrieren med bevillinger. Det er Randi Starrfelt fra Institut for Psykologi, Helene Risør fra Institut for Antropologi og Pablo Antonio Selaya Elio fra Økonomisk Institut:

- Det er utrolig flot, at tre af vores dygtigste, unge forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i dag modtager EliteForsk-stipendier. Stipendierne baner vejen for en kommende karriere både nationalt og internationalt, hvor de kan bruges som springbræt til også at søge bevillinger hos internationale råd og fonde. Ikke mindst håber jeg, at vores tre unge eliteforskere vil inspirere andre unge forskere på fakultetet til at yde deres bedste, så de kan gå samme vej, siger Troels Østergaard Sørensen, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Projekter med potentiale
De tre projekter, som Det Frie Forskningsråd har valgt at støtte fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, er:

Institut for Psykologi
Projekt: Piecing it together. Perceptual processes in visual word recognition.
Bevillingsmodtager: Randi Starrfelt
Beløb: 3,7 mio. kr.

Institut for Antropologi
Projekt: The Becoming of Political Youth: Generation, Citizenship and the Transformation of Civil Society in Bolivia.
Bevillingsmodtager: Helene Risør
Beløb: 3,2 mio. kr.

Økonomisk Institut
Projekt: Marine Resources, Comparative Development and Longevity: The Contribution of Oceans Biogeography to Health and Life Expectancy.
Bevillingsmodtager: Pablo Antonio Selaya Elio
Beløb: 2,3 mio. kr.
 
Se pressemeddelelsen fra Det Frie Forskningsråd den 19. december.

Fakta om Sapere Aude
Bevillingerne gives som del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude, der blev lanceret i 2010. Programmet består af tre trin, og bevillingerne til de 45 forskere gives som del af programmets første trin: DFF Ung Eliteforsker.

Programmets tre trin:
Trin 1: DFF-Ung Eliteforsker (postdocniveau) op til 4,4 mio. kr.
Trin 2: DFF-Forskningsleder (lektorniveau) op til 8,6 mio. kr.
Trin 3: DFF-Topforsker (professorniveau) op til 12 mio. kr. Sættes i gang i 2012.

Om Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2011 uddeler godt 1,1 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter - inden for alle videnskabelige områder - konkrete forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationalisering af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.

Læs mere på https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/dff