02. oktober 2012

To topforskere får Sapere Aude-bevillinger

Anders Rahbek, professor på Økonomisk Institut, og Kasper Møller Hansen, professor (mso) på Institut for Statskundskab, får i dag hver deres del af den attraktive kage, når Det Frie Forskningsråd uddeler forskningsmillioner fra Sapere Aude-programmet.

Økonomiprofessor Anders Rahbek får knap 7,5 millioner kr. til projektet ’Bootstrapping af finansielle og makro-økonometriske modeller’ fra Sapere Aude-programmet DFF-Topforsker, mens valgforsker Kasper Møller Hansen får syv millioner kr. til projektet ’Hvad får os til at stemme?’ fra Sapere Aude-programmet DFF-Forskningsleder. 

Spænd støvleremmen

Anders Rahbek vil arbejde på at videreudvikle den såkaldte ’bootstrap’-teknik fra matematisk statistik som et alternativ til eksisterende økonometri. ’Bootstrap’ betyder støvlerem, og i praksis svarer ’bootstrap’ til at man ’trækker sig selv op ved støvleremmen’, da empiriske data bliver brugt gentagne gange til at simulere relevante sandsynlighedsberegninger.

- Det er af afgørende betydning for risikovurderinger, forudsigelser og økonomiske konsekvensberegninger inden for finansiering og makroøkonomi, at den økonometriske modellering af data er så korrekt som mulig. ’Bootstrap’- teknikken virker som en yderst lovende mulighed for at forbedre den økonometriske modellering, siger Anders Rahbek.

Vejen til valgurnerne

Høj valgdeltagelse er et sundhedstegn for et demokrati. Det tillader os som borgere at holde politikerne ansvarlige, og krydset er samtidig en accept af det repræsentative demokrati.

- Som forsker er jeg nysgerrig efter at finde ud af, hvad der får os til at stemme, og hvad der får os til at blive hjemme på sofaen, når der er valg. Svarene er interessante, fordi de kan bekræfte vores teser. En af teserne er, at vi stemmer sammen med andre, at vi fx følges med vores forældre eller samlever hen til valgstedet. Projektet kan belyse om det rent faktisk er tilfældet. Samtidig kan vi se på, hvor langt ’ringene i vandet’ når ud, siger Kasper Møller Hansen.

Ni bevillingsmodtagere på Københavns Universitet

I alt modtager syv forskere fra Københavns Universitet bevillinger af forskellig størrelse fra Sapere Aude-programmet DFF-Forskningsleder. Derudover modtager to forskere fra universitetet bevillinger fra Sapere Aude-programmet DFF-Topforsker.

Se KU’s nyhed og de øvrige bevillingsmodtagere fra universitetet.