10. august 2011

CSS hårdt ramt af skybrud

Skybruddet over København 2. juli var ikke bare voldsomt. Det var helt usædvanligt kraftigt. Aldrig tidligere har der været målt så store mængder nedbør i området. Den største mængde på 135 mm blev målt i Botanisk Have.

Hele CSS ramt - især Institut for PsykologiVandskadens omfang set i kælderen på psykologi

I løbet af meget kort tid blev de fleste kældre på CSS oversvømmet via kloakkerne, der ikke kan klare så store mængder vand. Værst gik det ud over Institut for Psykologi i Øster Farimagsgade 2A. Her stod vandet i 2 meters højde i en nedre kælder.

- Tekniske installationer er brudt sammen mange steder på CSS. Vi har mistet inventar og papirmaterialer er gået tabt i vandmasserne. Jeg er ked af det på vegne af de institutter, der har mistet værdifuldt materiale af historisk værdi, siger Troels Østergaard Sørensen, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og fortsætter:

- Campus Service City og mange andre ansatte, både på fakultetet og i nær tilknytning til fakultetet, har gjort alt, hvad de kunne for at redde så meget som muligt. Det vil jeg gerne sige en stor tak for, udtaler han.

Mange ansatte deltog i oprydningsarbejdet

Hasteindkaldte medarbejdere i Campus Service City skulle både tilse universitetets bygninger i indre by og på CSS i den akutte situation. Allerede om aftenen den 2. juli begyndte Campus Service City at pumpe vand ud af CSS.

De næste par dage blev der pumpet omkring 500.000 liter vand op af kælderen alene på Institut for Psykologi. Mange ansatte fra institut- og fakultetsbiblioteket og instituttets administrative medarbejdere mødte op i dagene lige efter skybruddet for at redde, hvad de kunne af materialer og hjælpe med oprydningsarbejdet.

Forskningsmateriale reddet i sikkerhed

Det tunge arbejde med at få vandet væk, og få fjernet både drivvådt og fugtigt papirmateriale, så udtørring og specialrengøring af bygningerne kunne gå i gang, foregik intenst i ugerne efter oversvømmelsen og resten af juli, der til med var en regnfuld måned. Arbejdet er fortsat i gang.

På trods af svære arbejdsbetingelser lykkedes det dog for Campus Service City at redde værdifuldt forskningsmateriale. Genmateriale, der lå frosset ned i kælderen i bygning 22 og 23 hos Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, blev fisket op i sikkerhed.

Bogreoler under vand

Værre så situationen ud i kælderen i bygning 16, hvor bibliotekerne har et nærmagasin. Her stod i alt 50 hyldemeter svarende til 100 flyttekasser under vand. De trykte materialer stod ikke til at redde og måtte kasseres.

Fakultetsbibliotekar Tina Pipa fortæller, at biblioteksansatte fra både institut- og fakultetsbiblioteket gjorde en stor indsats for at fjerne det våde materiale. De er nu i gang med at udtage instituthistorisk og forskningsrelevant materiale og undersøge skaderne på det resterende materiale, der var udsat for fugt.

Kontrol for skimmelsvamp

Erwin Koster Kristensen fortæller, at vandmasserne har ført til mange følgeskader på CSS' bygninger, lige fra ødelagte gulvbelægninger til skader på elektriske installationer, fx pumper og elevatorer. Campus Service City er i gang med at udbedre skaderne.

Affugterne kører stadig i kældrene, hvor udtørring og specialrengøring fortsætter på store dele af CSS august måned ud.

Det samme gælder den igangværende kontrol af, om der er opstået skimmelsvamp på CSS. Dansk Bygningsanalyse gennemfører kontrollen og Erwin Koster Kristensen modtager en rapport fra virksomheden 1. september. På baggrund af rapporten skal der tages stilling til næste skridt.

En dyr omgang vand

Endnu er det for tidligt at opgøre, hvor meget vandskaderne på CSS har kostet i alt. Men et forsigtigt skøn lyder på knap en mio. kr. på nuværende tidspunkt. Der mangler dog fortsat overblik over, hvor meget følgeskaderne løber op i, og det beløb skal lægges oveni.

- Vi kan desværre ikke gardere os mod lignende oversvømmelser i fremtiden. Det vil kræve et nyt kloaksystem i hele området og massive investeringer i bygningerne på CSS. Vi må leve med risikoen i vores gamle bygninger, hvor de fleste er fra 1863, siger driftschefen, der håber, at et skybrud af den styrke først kommer igen om 30 år.