4. november 2016

Smukke interviewere påvirker folks svar

Smukke interviewere får lettere mennesker i tale, men deres gode udseende påvirker samtidig folks evne til at vurdere eget udseende og helbred. Det viser ny forskning fra Sociologisk Institut.

Man kunne tro at et spørgsmål er et spørgsmål, uanset hvem der stiller det, men har du overvejet at dit svar måske bliver påvirket af spørgerens udseende?
Ny forskning fra professor Mads Meier Jæger, Sociologisk Institut, viser, at smukkere besøgsinterviewere lettere får folk i tale, når de banker på deres døre for at interviewe dem. En af årsagerne er, at de på grund af deres bedre udseende har en mere udadvendt personlighed og mere selvtillid. Imidlertid bliver de interviewedes svar påvirket af de smukkere interviewere. De interviewede svarer for eksempel, at de selv er tyndere, smukkere og i bedre helbred, når de interviewes af en smuk interviewer, end når de interviewes af en mindre smuk interviewer. Dette skyldes, hvad man i fagsprog kalder "social desirability bias": De interviewede svarer i højere grad det, som de forestiller sig, at intervieweren gerne vil høre.

At være smuk kan både være en fordel og en ulempe når man laver interviews, viser ny forskning. Foto: Colourbox

Alternative metoder påkrævet

Sammenfattende viser Mads Meier Jægers forskning, at der tilsyneladende er et trade off ved at bruge smukke interviewere til at lave opsøgende interviews.
- På den ene side sikrer de smukke interviewere en højere svarprocent på grund af deres gode udseende. På den anden side er kvaliteten af de svar, som de modtager omkring folks udseende og helbred, lavere. Mads Meier Jæger påpeger, at resultaterne bør give anledning til nogle overvejelser omkring fremtidig brug af ansigt-til-ansigt interviews.
- Man kunne overveje, om spørgsmål, der omhandler udseende og helbred fremadrettet bør stilles under mere neutrale former end ansigt til ansigt, for eksempel gennem et spørgeskema på nettet, siger Mads Meier Jæger.

Etiske implikationer

Ifølge Mads Meier Jæger rejser undersøgelsen også etiske spørgsmål.
- Hvis smukke interviewere virkelig er mere effektive end mindre smukke, er det så rimeligt at analyseinstitutter kun ansætter smukke interviewere eller eventuelt betaler de smukke interviewere en bedre løn? Selvom der i mange lande eksisterer lovgivning, der skal hindre diskrimination i forhold til udseende, er det svært at hindre diskrimination, eftersom vores respons på andres udseende er mere eller mindre instinktiv, siger Mads Meier Jæger.

Mads Meier Jæger: “Hello Beautiful? The Effect of Interviewer Physical Attractiveness on Cooperation Rates and Survey Responses”; Sociological Methods and Research; 2016