30. januar 2019

Sociolog Anna Ilsøe skal rådgive erhvervsministeren om deleøkonomi

UDPEGNING

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har udpeget 15 medlemmer til sit nye Råd for Deleøkonomi, heriblandt lektor Anna Ilsøe. Rådet skal være regeringens nye platform for dialog med virksomheder, eksperter og arbejdsmarkedets parter om udviklingen af deleøkonomien i Danmark.

Anna IlsøeDeleøkonomi er et område, som er i hastig udvikling – både på globalt plan men også i Danmark, hvor hver femte dansker nu benytter sig af deleøkonomien.

For at understøtte denne udvikling, lancerer erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag et nyt Råd for Deleøkonomi. Rådet skal bidrage til at sikre, at vi i Danmark har nogle velfungerende rammer for deleøkonomi. Blandt andet skal man i Rådet drøfte de nye beskæftigelsesformers betydning for arbejdsmarked og erhvervsliv. Rådet for Deleøkonomi er et initiativ i aftalen mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien fra 17. maj 2018.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

- Deleøkonomien med dens mange nye forretningsmodeller har åbnet for et stort potentiale for innovation og vækst. Men med deleøkonomien er vi også stødt på nye udfordringer i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, skattekontrollen og forbrugerbeskyttelsen. Derfor skal vi som samfund sikre os, at de nye muligheder kommer til at gå hånd i hånd med ordentlige forhold for både udbydere og brugere af deleøkonomiske ydelser – vel at mærke uden at lægge en dæmper på kreativiteten og drivkraften ved at pålægge virksomhederne en masse tunge og unødvendige regler.

Rådet har til opgave at sætte rammen for dialogen om deleøkonomi mellem repræsentanter for eksempelvis virksomhederne, eksperter, forbrugere og arbejdsmarkedets parter. Rådet kan give anbefalinger til regeringen om, hvordan rammerne for virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning inden for deleøkonomi, kan forbedres.

Anna Ilsøe glæder sig over udpegningen:

- Jeg glæder mig meget til rådets arbejde med deleøkonomi og samarbejdet med de forskellige aktører, der er aktive medspillere i deleøkonomiens fremvækst i Danmark. Her kan jeg bidrage med tværgående data og indsigt i deleøkonomien fra såvel danske som internationale forskningsprojekter, som jeg står i spidsen for eller har deltaget i. Hårde data kan give os vigtig viden om deleøkonomiens udbredelse og størrelse, mens bløde data kan give os indsigt i processerne omkring implementeringen af deleøkonomien i Danmark og andre lande. Begge dele er betydningsfuldt, når man vil se fremad og identificere mulige veje til bæredygtig vækst i deleøkonomien.

Rådet for Deleøkonomi består af i alt 15 medlemmer (inkl. formand). Ni medlemmer er blevet personligt udpeget, mens seks medlemmer udpeges efter indstilling fra organisationer. Medlemmerne af rådet er:

 • Lars Bonde (formand), koncerndirektør i Tryg
 • Birgit Aaby, stifter og indehaver af Combi Service A/S
 • Mathias Tao Agger Linnemann, medstifter af Worksome
 • Søren Riis, medstifter af GoMore
 • Steffen Wegner Mortensen, medstifter af Hilfr
 • Claus Moseholm, medstifter af Go Viral og investor
 • Anna Ilsøe, lektor Københavns Universitet
 • Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea
 • Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk
 • Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening
 • Christoffer Thomas Skov, underdirektør i Dansk Industri
 • Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne
 • Kim Simonsen, forbundsformand for HK
 • Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv