14. april 2016

SAMF satser stort på 'social big data'

SOCIALE MEDIER

Med en række ambitiøse videnskabsfolk fra vidt forskellige fagområder åbner det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu et helt nyt forskningscenter, Copenhagen Centre for Social Data Science, hvor forskere på tværs af fakultetets fem institutter samles om forskning i data. Evnen til at høste og analysere store mængder data om menneskers valg og præferencer åbner nemlig døre for resultater og samarbejder i en helt ny kaliber i den samfundsvidenskabelige forskning.

Social data graphics

Det kommer til at handle om data - social big data - i det nye forskningscenter Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS) på Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Her vil forskere fra økonomi, sociologi, antropologi, psykologi og statskundskab etablere samarbejder på tværs af institutter og andre universiteter, hvor de vil bruge nye typer af data og udvikle nye metoder til at undersøge vigtige samfundsvidenskabelige emner. Data fra for eksempel kommuner, sociale medier, statslige institutioner, trafikken eller kommercielle virksomheder.

Big data er, som navnet siger, enorme mængder af data, som man først de senere år er blevet i stand til at indsamle og bearbejde, og for Danmark udgør big data en helt særlig mulighed. Her kan forskerne nemlig koble de unikke 50 år gamle danske registerdata - der gør danskerne til et af de bedst registrerede folk i verden - med data fra nye social big data-informationskilder, som for eksempel danskernes brug af sociale medier, internethandel, web-baseret informationssøgning, kommunikation og kontakt med det offentlige. Den mulighed har man ikke ret mange andre steder i verden, fortæller dekan på Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen.

- Vi har her en række forskere, som allerede er førende i forskningen i social big data. De har gang i nogle rigtigt spændende projekter og har vist, at der i den samfundsvidenskabelige data-forskning kan findes helt nye, unikke forskningsresultater, som kan skabe værdi for samfundet og for eksempel være med til at pege på løsninger indenfor det trafikale og sociale område, siger han.

Copenhagen på verdenskortet

Leder af det nye Copenhagen Centre for Social Data Science er professor i økonomi og eliteforsker David Dreyer Lassen, som sammen med centerets viceleder, lektor Sune Lehmann Jørgensen fra DTU Compute, er blandt de mest erfarne danske forskere i arbejdet med social big data. De to har flere års erfaring i arbejdet med at høste og analysere de menneske-genererede big data, blandt andet i Copenhagen Network Study, som i dag er et af de mest detaljerede store netværksdatasæt i verden, og en udløber af et andet stort data-forskningsprojekt - nemlig KU og DTU´s samarbejde 'Social Fabric', hvor 1000 unges smartphones igennem flere år har leveret data til forskerne.

De data har givet forskerne ny viden og nye muligheder, som nu skal udvikles i Copenhagen Centre for Social Data Science, hvor der også vil være fokus på at udvikle nye metoder til arbejdet med de uhyrligt store datasæt. Ligesom samfundsvidenskaben for længst har udviklet særlige samfundsvidenskabelige metoder til at arbejde med statistik, har forskerne her også brug for at udvikle deres egne metoder til at indhente og analysere de nye social big data i stedet for blot at bruge de metoder, som anvendes til at behandle big data i de tekniske videnskaber.

- Med de resultater, vi har set i vores første projekter, har vi store forventninger til dette nye forskningsfelt. Det vil sætte Københavns Universitet på verdenskortet for forskning i social big data og vil skabe mulighed for helt nye samarbejder mellem forskere og erhvervsliv - både nationalt og internationalt, fortæller dekan Troels Østergaard Sørensen.

Forskerne i Copenhagen Centre for Social Data Science vil også undersøge, hvordan forskere og borgere forstår og håndterer de nye dataformer, og hvilke udfordringer man møder med hensyn til privatliv og etik, når man forsker i disse data.

- Rigtig meget af det, vi mennesker foretager os i dag, efterlader digitale spor, og det gør, at folk - nogle gange utilsigtet - deler meget private eller følsomme data. Derfor undersøger vi, hvordan borgerne begår sig i en verden fuld af digitale spor, og hvordan myndighederne og vi forskere håndterer adgangen til al den data. Vi integrerer også forskningen i privatliv og etik med den forskning, som udnytter de nye dataformer. For eksempel har vi i et af vores projekter antropologer til at undersøge, hvordan vi andre forskere håndterer forsøgspersonernes private data i forskningsarbejdet, fortæller David Dreyer Lassen.

Studerende elsker data

Også de studerende på SAMF får glæde af det nye forskningscenter, som løbende vil udbyde kurser, hvor forskerne underviser de unge i at lære at håndtere de gigantiske datasæt. Flere end 100 studerende fulgte i efteråret det nye kursus, Social Data Science, som gør dem i stand til at indsamle, behandle og analysere store mængder digitale data. Her lærer de studerende databehandling, scraping fra nettet, visualisering og analyse af big data fra en samfundsvidenskabelig synsvinkel, ligesom også overvejelser om etik og privatliv er en del af kurset.

Og det er kompetencer, der er et stort behov for i erhvervslivet. Ifølge en analyse i Børsen mangler to ud af tre private og offentlige virksomheder nemlig folk med de nødvendige kompetencer indenfor matematik, databehanding og visualisering, som er nødvendige for at kunne analysere og anvende virksomhedens egne big data.

- Med Copenhagen Centre for Social Data Science vil vi kunne levere kandidater, som kan de nye discipliner, virksomhederne efterspørger, og som kan løse opgaver i både offentlige og private organisationer og virksomheder fordi de kommer med en helt ny viden, som kan forbedre virksomhedernes services til gavn og glæde for rigtig mange mennesker i samfundet, siger Troels Østergaard Sørensen.

Kontakt

Dekan Troels Østergaard Sørensen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: dekan@samf.ku.dk

Professor David Dreyer Lassen
Økonomisk Institut
Mail: david.dreyer.lassen@econ.ku.dk

Lektor Sune Lehmann Jørgensen
DTU Compute
Mail: sljo@dtu.dk

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: jab@samf.ku.dk