22. oktober 2019

SAMF-kandidater får priser af minister for bedste specialer i emner om arbejdsmarked

Priser

Fire seje SAMF-kandidater i økonomi og statskundskab har fået flotte priser af beskæftigelsesministeren for bedste speciale om bl.a forskel på usikre jobs i Danmark og Sverige og om virkningen af dagpengereformen, der får dimittender hurtigere i job.

Mathias Dybdahl Ahle og Magnus Skafte-Larsen vinder prisen i arbejdsmarkedsøkonomi for deres speciale ”Reagerer dimittender på en lavere dagpengesats?”.
De to modtager prisen for en veludført afhandling, som berører et vigtigt emne, nemlig betydningen af ændringer i dagpengesystemet, og bidrager samtidig med ny og interessant viden om regneprincipperne på dagpengeområdet.

Daniel Christensen og Sofie Steen Bagger vinder prisen for bedste arbejdsmarkedspolitiske opgave for deres kandidatspeciale ”Dansk flexicurity og svensk flexikaritet: En historisk komparativ analyse af korporatismens betydning for prekært arbejde i Norden”.
Specialets mål er at forstå og forklare, hvorfor prekært arbejde – defineret som ustabile job med lav beskyttelse og lav løn –
er mere udbredt i Sverige end i Danmark, selv om de to lande på mange måder ligner hinanden.

Priserne blev uddelt af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard den 26. september 2019.

Fakultetet ønsker de fire kandidater et stort tillykke med priserne.

Se en lille film fra overrækkelsen og interview med vinderne herunder.