20. december 2007

Afgørelse truffet i specialesag

Rektor på KU, Ralf Hemmingsen, har truffet afgørelse i den specialesag fra Sociologisk Institut, der har været omtalt i medierne i løbet af efteråret.

Ifølge rektor, var det en fejl, da en studerende på Sociologisk Institut i februar fik mulighed for at trække sit speciale tilbage på grund af en række metodiske og forskningsetiske fejl. Efter reglerne skulle den studerende enten have været bedømt på opgaven som den forelå eller have lavet et helt nyt speciale.

Afgørelsen, der er udarbejdet af Studieadministrationen på rektors vegne, betyder, at Sociologisk Institut ikke havde hjemmel i lovgivningen til at tilbyde den studerende at kunne rette op på alvorlige fejl ved specialet inden bedømmelse. Den korrekte beslutning på det tidspunkt ville have været at annullere eksamen med den konsekvens, at den studerende skulle have startet på et helt nyt specialeforløb.

- Vi tager naturligvis rektors afgørelse til efterretning, og vi vil gøre, hvad vi kan for at undgå et lignende forløb i fremtiden. Vi har samtidig noteret os, at vi rent faktisk har stillet den studerende bedre end vi egentlig kunne efter reglerne, siger Troels Østergaard Sørensen.

Fakultetet vurderede, at der var tale om et atypisk specialeforløb, idet institutlederen på Sociologisk Institut ekstraordinært blev gjort opmærksom på problemer i specialet. Problemer, der medførte at en identificérbar person blev hængt ud, og som blandt andet viste sig at skyldes et utilstrækkeligt vejledningsforløb.

- Sagen har på intet tidspunkt handlet om censur, trods adskillige journalisters ihærdige forsøg på at få sagen til at handle om emnet. En identificérbar person blev hængt ud i specialet, og det forsøgte instituttet at rette op på. Det er sagens kerne set fra fakultetets side, fastholder Troels Østergaard Sørensen.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har i en udtalelse fra oktober bedt instituttet samt fakultetets øvrige fag om at gennemgå procedurer og retningslinjer for vejledning af specialestuderende. Det er samtidig besluttet at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til revision af institutternes pædagogiske adjunktuddannelser, herunder uddannelse i vejledning af specialer.

I forlængelse af afgørelsen vil Københavns Universitet nu indskærpe over for alle fakulteter, at der altid, når prøveforløbet inddrager parter uden for universitet, skal laves en formel aftale om rammen for arbejdet, herunder i hvilket omfang tredjepartens forhold må offentliggøres.

Kontakt: Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, 35 32 35 35.