30. januar 2017

Stor interesse for børn og unges trivsel

Knap 500 personer havde tilmeldt sig til Danmarks Statistik, Børns Vilkår og Københavns Universitets konference om 'Bedre liv for børn & unge i Danmark' i Det Kongelige Bibliotek den 9. januar 2017.

Mette Væver taler for en fyldt Dronningesal

Lektor Mette Væver taler for en fyldt Dronningesal

Konferencen blev åbnet af formanden for Folketingets Uddannelsesudvalg, Pernille Rosenkrantz-Theil, og med Børne- og socialminister Mai Mercado som gæstetaler, og i løbet af dagen holdt 20 forskere og fagfolk oplæg om hver deres speciale. Der var blandt andet flere oplæg med fokus på tidlig indsats og ulighed i sociale kompetencer samt oplæg om, hvordan vi kan mindske de sociale forskelle i Danmark. Oplægsholdernes præsentationer ligger nu her på konferencens hjemmeside.

Blandt de mange deltagere på konferencen var ledere og ansatte i en række offentlige institutioner. Fem departementer og styrelser var repræsenteret, og der var deltagere fra knap en tredjedel af landets kommuner, fra hospitalerne, behandlingscentre, regionerne og professionshøjskolerne.

Hertil kommer ansatte og politikere fra Folketinget og kommunerne samt repræsentanter fra et halvt hundrede råd og organisationer som Det Kriminalpræventive Råd, faglige organisationer, frivillige hjælpeorganisationer som Røde Kors, Det Sociale Netværk, Frelsems hær og en lang række andre.

Konferencen fik en del omtale i medierne både før og efter konferencen, og både vi på universitetet, samt vores samarbejdspartnere i Danmarks Statistik og Børns Vilkår har efter konferencen modtaget mange mails fra konferencedeltagere, som er interesseret i at høre mere om de emner, som blev omtalt ved konferencen.

Omtale i medierne

Se desuden de debatindlæg, der har været om emnet i boksen 'Nyheder om børn og unges trivsel' til højre.

Kontakt
Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: jab@samf.ku.dk
Mobil: 93 56 52 57