07. maj 2014

Stor bevilling fra Trygfonden

Børn og unge

Tea Bengtsson fra Sociologisk Institut har sammen med Mette Ejrnæs og Mette Gørtz fra Økonomisk Institut modtaget en bevilling fra Trygfonden på 7,9 mio. kr. til forskningsprojektet ”Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge: et studie af anbringelsesforanstaltningens effekter og aktive ingredienser”

Forskning på området har vist, at det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at kompensere anbragte børn og unge for deres vanskelige opvækstvilkår. Sammenlignet med deres jævnaldrende, klarer tidligere anbragte børn og unge sig markant dårligere på en række centrale faktorer såsom psykisk og fysisk helbred, skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

Forskningsprojektet kombinerer en undersøgelse af effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet med et studie af anbringelsens ’aktive ingredienser’. Det vil sige de faktorer, som danner grundlag for effekterne.

Projektet bygger på et design, hvor kvantitative og kvalitative metoder sammentænkes, så det ikke kun bliver muligt at drage konklusioner om, hvilke effekter en anbringelse har, men også hvorfor bestemte interventioner er mere virkningsfulde end andre.

Projektet er et samarbejde mellem Økonomisk institut og Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge ved Metropol og Københavns kommune.