24. oktober 2016

Teenagere og unge bliver snydt på nettet

UNGES TRIVSEL

Generation Digital er overraskende udsat på www: Mere end hver tiende danske unge mellem 13 og 25 år er blevet udsat for svindel eller anden kriminalitet på nettet viser Ungeprofilundersøgelsen 2015.

Unge mennesker

Billede fra undersøgelsen


Selvom de er digitale indfødte og har kunnet navigere på internettet stort set siden de kunne gå, er unge danske piger og drenge i stor stil udsat for at blive ofre for kriminalitet på nettet. Blandt de 16-18 -årige svarer knap 13 procent, at de en eller flere gange er blevet snydt i forbindelse med handel på nettet, eller har oplevet, at andre har svindlet med deres betalingskort.

Det viser Ungeprofilundersøgelsen 2015 – pilotrapport om danske unges sundhed og trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd.

Lektor i sociologi Jakob Demant på Københavns Universitet har været med til at analysere Ungeprofilundersøgelsens tal. Han mener, at den høje andel af danske teenagere, som oplever svindel i forbindelse med internethandler, er et udtryk for, at de unge mangler nogle basale færdigheder i at begå sig på nettet, hvor penge er involveret.

- Resultaterne viser, at de unge er udsat for kriminalitet på en ny måde, for risikoen for at blive offer, lurer i hverdagens aktiviteter på nettet. På samme måde som at man tidligere skulle lære, hvordan man passede på pengene, når man var i byen på blå mandag, så skal vi nu til at hjælpe de unge til at blive mindre udsatte på nettet. Håndtering af passwords, betalingsoplysninger, datasikkerhed, kryptering mv. skal være basale færdigheder i den digitale virkelighed, som er en større og større del af tilværelsen for de unge i dag, siger Jakob Demant.

Til gengæld er der – skønt besvarelserne i undersøgelsen er anonyme – under en halv procent af de unge, som vedkender sig selv at have snydt andre i forbindelse med internethandel. Det tyder på, at mange danske unge er ofre for it-kriminalitet, som begås af voksne eller af folk uden for landets grænser.

Første kortlægning af, hvordan unge har det

Ungeprofilundersøgelsen 2015, som præsenteres den 24. oktober på Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet, er den første, samlede, web-baserede kortlægning af hvordan de unge i Danmark 'har det'. Den baserer sig på besvarelser fra 50.000 unge på tværs af landet. Resultaterne har ført til vigtig lokal viden og igangsættelse af lokale, målrettede indsatser.

Ungeprofilundersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige fakultet og adskillige partnere, heriblandt Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Trygfonden, Justitsministeriet, Komiteen for Sundhedsoplysning, Det Kriminalpræventive Råd og en lang række kommuner landet over.

Læs selve Ungeprofilundersøgelsen her (pdf).

Læs hele 'Pilotrapporten om danske unges sundhed og trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd' her (pdf-format).

Kontakt

Lektor Jakob Demant
Sociologisk Institut
Mail: jd@soc.ku.dk
Telefon: 81 74 20 74