18. juni 2009

Pris til jagten på ny teori

Ph.d.-studerende Andreas Noack Jensen ved Økonomisk Institut modtager Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris 2009:

- Andreas har specielt fokuseret på aspekter af den amerikanske pengepolitik siden 1982. Den teori, som han benytter, er meget ung og rummer stadig mange spørgsmål, men den har allerede vist resultater i beskrivelsen af forholdet mellem euroen og dollaren, der kun i ringe grad afspejles af udviklingen i priser og produktivitet, siger professor ved Økonomisk Institut Peter Norman Sørensen, der står bag indstillingen af Andreas Noack Jensen.

Perspektiverne i den nye teori er, at vi i fremtiden skal kunne beskrive en del økonomiske områder bedre.

- Jeg ser på forbrugeres og virksomheders forventningsdannelse, og disse forventningers indflydelse på fx renten. Forventningen til den fremtidige rente påvirker forbrugernes opsparing, som igen er bestemmende for renteniveauet i økonomien. Det har vi bl.a. kunne følge under den nuværende finanskrise. Det er netop samspillet mellem forventningsdannelsen og økonomien, der har været for simpel i tidligere teoretiske tilgange, og som er det nye i den teori, jeg arbejder med. Vi forventer, at teorien skal gøre os i stand til bedre at beskrive fx finanskriser samt aktie- og boligmarkeder, siger ph.d.-studerende Andreas Noack Jensen.

Med prisen følger 150.000 kroner til et års studieophold.

- Jeg tager til New York University, der de seneste ti år har udviklet sig til et af de førende universiteter inden for makroøkonomien. Jeg har allerede kontakt til professor Roman Frydman, som er en højt anset professor inden for mit område. Opholdet giver mig mulighed for at følge flere ph.d.-kurser i makroøkonomi, deltage i seminarer om mit forskningsemne og diskutere selve forskningsprojektet med Frydman, siger Andreas Noack Jensen, der ser frem til studieopholdet til efteråret.