2. marts 2016

URBAN: Sådan styrer vi fremtidens trængsel

URBAN er et stort tværfagligt projekt, der skal afhjælpe Danmarks tiltagende trængselsproblemer og styrke den økonomiske vækst. Projektet udvikler nye styringsmetoder, der bedre udnytter infrastrukturens kapacitet og inddrager trængslens effekt på urbanisering, produktivitet og den økonomiske vækst. URBAN leverer redskaber til at vurdere transportpolitik og bidrager derigennem til prioriteringen af infrastrukturprojekter for 5-10 milliarder kr. om året.

Vi bosætter os i stadig højere grad i og omkring de større byer. Koncentrationen af mennesker og virksomheder medfører større tilgængelighed og øget produktivitet, men også hastigt voksende trængselsproblemer. Vi sidder dagligt fast både på vejnettet og i den kollektive transport. Ud over irritation og tidsspilde, er trængsel en betydelig samfundsøkonomisk belastning. Det koster milliarder af kroner hvert år, at vi sidder i kø. 

URBAN er et nyt stort tværorganisatorisk forskningsprojekt, der vil kombinere viden om trafik, byøkonomi og transportøkonomi til at udarbejde en række redskaber til transportpolitisk beslutningsstøtte. Det omfatter en politikmodel for husstandenes valg af bopæl og bilejerskab i sammenhæng med bilbeskatning og transportefterspørgsel, transportøkonomiske metoder der kobler trængslens konsekvenser med økonomisk vækst og produktivitetseffekter, samt modeller for samspillet mellem trængslen og byers størrelse og form.

Modeller og metoder bliver overdraget til de relevante transportpolitiske myndigheder og får derved direkte indflydelse på prioriteringen af de samlede årlige infrastrukturinvesteringer på omkring 5-10 mia. kr. Problemstillingerne er generelle og resultaterne forventes ligeledes at blive anvendt internationalt til lignende analyser.

URBAN vil indgå i tætte internationale forskningssamarbejder og projektet forventes at genere stor international interesse fra både forskningsmæssigt og transportpolitisk hold.

URBAN ledes af Mogens Fosgerau på DTU Transport i tæt samarbejde med Bertel Schjerning på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Desuden medvirker Transport- og Bygningsministeriet, Vejdirektoratet, Dansk Industri, Kraks Fond (Byforskning) og Incentive Partners i samarbejdet.  

Projektleder: Mogens Fosgerau
Bevillingsgiver: Innovationsfonden
Projektperiode: 2016 - 2019