18. maj 2009

Pris for original forskning

Louise Bøttcher, Institut for Psykologi, hædres den 19. maj 2009 med Vanførefondens Forskningspris på 100.000 kr. Baggrunden for prisen er Louise Bøttchers ph.d.-afhandling, der undersøger handikappets betydning for udviklingen hos børn med cerebral parese, der er en tilstand forårsaget af en hjerneskade. Hjerneskaden påvirker muskelkontrollen, men ikke nødvendigvis den generelle intelligens. Alligevel oplever mange børn med cerebral parese indlæringsvanskeligheder:

- Børnenes indlæringsvanskeligheder skyldes ikke en generel nedsat intelligens, men snarere specifikke vanskeligheder med at planlægge, strukturere og sætte mål for egne handlinger, siger Louise Bøttcher.

Louise Bøttcher Konsekvensen af disse vanskeligheder er, at mange børn med cerebral parese i dag ikke får en uddannelse. Louise Bøttchers forskningsresultater viser imidlertid, at børnenes indlæring kan forbedres afgørende, og at børnene på sigt kan blive produktive medborgere og aktive deltagere i samfundslivet som sådan:

- Med små justeringer i dagligdagen kan man støtte børnene i at lære at lære, f.eks. ved at indøve gode arbejdsmetoder og indlæringsstrategier, siger Louise Bøttcher.

Louise Bøttcher har i sin ph.d.-afhandling undersøgt børn med cerebral parese i den lettere ende af spektret. Hun modtager prisen ved Vanførefondens årsmøde.