22. august 2016

TrygFonden og Rødovre Kommune til kamp mod vrede børn

VREDE BØRN

Børn med aggressiv og udad-reagerende adfærd kan være skyld i, at både de selv og klassekammeraterne trives dårligt og lærer for lidt. Derfor er der meget vundet ved at lære børn, hvordan man bedst håndterer vrede – både sin egen vrede og andres, og det får nu psykologer fra Københavns Universitet til sammen med Rødovre Kommune at sætte gang i et undervisningsforløb for alle kommunens 0.–2. klasser, hvor børnene vil lære, hvad man gør, når man møder vrede.

Janni Niclasen. Foto: Joakim Rode
Skoleåret er i gang, og i år vil samtlige elever i indskolingen i Rødovre Kommune modtage en helt ny slags undervisning… de skal nemlig lære, hvordan de håndterer vrede – både egen vrede og hinandens. Det sker med støtte fra TrygFonden, som har givet adjunkt i psykologi Janni Niclasen fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet knap en million kroner til forskningsprojektet 'Minidiamanten – styr vreden'.

Projektet har fokus på børn, der har tendens til at reagere voldsomt og aggressivt, for vrede og udad-reagerende adfærd hos børn kan påvirke børnenes udvikling og trivsel og dermed have store omkostninger for både dem selv, deres venner, familie, klassekammerater og lærere.

I samarbejde med Rødovre Kommune vil psykologerne fra Københavns Universitet derfor afprøve et nyt undervisningsforløb kaldet 'Minidiamanten'. Her vil alle børn i kommunens 0.-2. klasser i løbet af efteråret blive undervist i at håndtere både egen og andres vrede – og generelt i følelsesmæssige udtryk. Undervisningen vil foregå klassevis og lære børnene om kropsfornemmelse, sansning og adfærd, ligesom psykologerne også har fokus på at styrke børnenes empati og forståelse over for hinanden.

- I undervisningen lærer vi børnene, hvordan de kan regulere deres kropslige og følelsesmæssige reaktioner, og vi arbejder med refleksionsøvelser. For eksempel leger vi med 'tankelæserbriller': Når børnene tager brillerne på, træder de ud af deres egen reaktion og sætter sig i en kammerats sted. De ’læser’ deres kammerats tanker og prøver at forstå, hvad han gerne vil, hvordan han har det og hvorfor, fortæller Janni Niclasen

Mere rolige børn

Minidiamanten anvendes allerede på flere folkeskoler rundt om i landet med positiv effekt. Her har forældre og lærere oplevet, at børnene er blevet bedre til at forstå og håndtere hinanden – på trods af de forskellige reaktionsformer, de har. Det betyder en øget tryghed for alle børn, forklarer Janni Niclasen.

- Vi føler os trygge, når vi ved, vi kan være sammen med alle slags mennesker. For de børn, der er kendetegnet ved, at de retter deres reaktioner udad, er effekten af forløbet dels, at de opnår en større indsigt, og dels at de lærer nye strategier og handlemåder, når de bliver vrede, siger hun.

Med TrygFondens projekt vil forskerne dokumentere resultaterne af vredes-undervisningen, så de kan udvikle en undervisningsmetode, som kan tages i brug på skoler i hele landet. Derfor vil de nu sammenligne trivslen fra indskolingsbørn i Rødovre kommune, hvor alle får tilbudt undervisning i vredeshåndtering, med indskolingsbørn i Herlev kommune, hvor ingen har gennemgået undervisningsforløbet.

- På den måde får vi indblik i, hvilke dele af undervisningen i vredeshåndtering, som virker bedst, og hvilke dele, vi måske bør udelade eller ændre, og med den viden kan vi skrue et undervisningsforløb sammen, som børn og voksne på skoler i alle andre kommuner kan få glæde af, fortæller Janni Niclasen.