09. februar 2009

Vand bliver en klimatrussel

Vand er en forudsætning for liv, og menneskelivet er ingen undtagelse. Så når gletsjere smelter, ørkener vokser og havet stiger som følge af klimaændringer, skaber vand - eller mangel på samme - alvorlige problemer for de mennesker, der lever i de berørte områder. Nu tager et nyt klimacenter på Københavns Universitet fat på de store spørgsmål, der knytter sig til menneskets muligheder for at tilpasse livet til disse klimaændringer.

Waterworlds

Det nye center, der hedder Waterworlds, ledes af professor i antropologi Kirsten Hastrup og indvies officielt mandag d. 9. februar i forbindelse med en international konference om begrebet 'social modstandsdygtighed'. Både indvielse og konference foregår i Det Kongelig Danske Videnskabernes Selskab i København.

- Vi er alle afhængige af vand, men Waterworlds forskning tager udgangspunkt i de områder af verden, der så at sige lever på vandets nåde, siger centerleder Kirsten Hastrup og forklarer, at det drejer sig om f.eks. tørkeramte områder i Afrika, øer og kystnære samfund, der oversvømmes og måske helt forsvinder som følge af stigende vandstand i verdenshavene og de samfund, hvis livsgrundlag forsvinder, når isen smelter, f.eks. fordi drikkevandsforsyningen er helt afhængig af en nærliggende gletsjer eller fordi fangerne i Arktis mister grundlaget for deres jagt.

Ny teori for tilpasning

Helt konkret skal de ti forskere, der foreløbig er tilknyttet Waterworlds, i gang med at analysere, hvordan mennesker reagerer på klimaforandringer i små samfund, der er afhængige af vand. Forskernes arbejde koncentrerer sig om de tre områder, tørke, is og oversvømmelser og tager derfor også naturligt udgangspunkt i vidt forskellige dele af verden.

På lidt længere sigt er målet for Waterworlds at bidrage til en ny teori om det, forskerne kalder for social modstandsdygtighed. Sådan en teori vil altid skulle tage udgangspunkt i lokale forhold, men vil samtidig også kunne sige noget mere generelt om menneskets muligheder og handlekraft, når det gælder kampen for en sikker tilværelse i et område, der rammes af klimaændringer.

International kongres

Tilpasning til klimaændringer vil også være et af de store fokusområder på den internationale videnskabelige kongres om klimaændringer, Københavns Universitet er vært ved d. 10.-12. marts i år. Her vil godt 2000 forskere fra hele verden præsentere de nyeste resultater inden for alle aspekter af klimaforskning fra naturvidenskab til økonomi, humaniora og de sociale videnskaber. Et vigtigt formål med kongressen er at give politikerne det bedst tænkelige videnskabelige grundlag for at træffe de rigtige beslutninger, når de mødes for at forhandle Kyotoaftalens afløser ved COP 15 i København til december.

Kontakt:

Professor Kirsten Hastrup, kirsten.hastrup@anthro.ku.dk,
tlf. 26 28 62 09
Nyhedsredaktør Charlotte Autzen, chau@adm.ku.dk,
tlf. 28 75 42 64