Medarbejdere ved Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

 

Thomas Harboe

Centerleder, ph.d.

Telefon:   +45 35 32 35 87
E-posttha@samf.ku.dk
Kontor:   10.1.11

Profil: 
Thomas er daglig leder for centret og deltager som sådan i diverse ad hoc projekt- og ledergrupper på tværs af fakulteterne på KU. Desuden er han projektleder for KU´s studieleder-projekt med fokus på studieledelse, uddannelsesdesign og –udvikling.

________________________________________________________________________ 

Christina Juul Jensen Christina Juul Jensen

Specialkonsulent, cand.mag. (pædagogik & uddannelsesstudier og psykologi)

Telefon+45 35 32 45 38
E-postcjj@samf.ku.dk
Kontor: 10.1.01

Profil
Christina giver supervision til underviseres undervisnings- og vejledningsudvikling og praksis, afholder undervisnings- og vejledningspædagogiske kurser for undervisere og er pædagogisk vejleder for adjunkter. Desuden vejleder og underviser hun studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper og indkører skrivegrupper for specialestuderende via afholdelse af specialeseminarer. Christina udvikler ad hoc kurser for studerende og undervisere og arbejder løbende med udvikling og vedligeholdelse af centrets materiale. 

Vejlederprofil:  Vejlederprofil

________________________________________________________________________

Lise Stenbæk

Specialkonsulent, cand.mag. (pædagogik)

Telefon: +45 35 33 14 06
E-post: list@samf.ku.dk
Kontor: 10.1.03

Profil: 
Lise vejleder undervisere indenfor online og blended læring og er en del af netværket for online og blended læring på KU. Desuden bidrager Lise til Universitetspædagogikum, hun afholder kurser i undervisningspædagogik og indgår i centrets daglige arbejde med vejledning af studerende samt undervisere og udvikling af undervisningen på institutterne.


Peter Wick

Pædagogisk konsulent, cand.pæd. psyk.

Telefon:
+45 35 33 18 00
E-post:
pewi@samf.ku.dk
Kontor: 
10.1.07

Profil:
Peter beskæftiger sig med den didaktiske omsætning af pædagogiske tiltag. Han indgår i Projektet Innovation & Entrepreneurship og Undervisningsportfolio. Desuden vejleder og underviser han studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper.

_____________________________________________________________________

Rikke Lyngby von Müllen

Specialkonsulent, cand.mag. (retorik)

Telefon:+45 35 32 45 34
E-post: rvm@samf.ku.dk
Kontor:
10.1.05
 

Profil: 
Rikke er koordinator for Universitetspædagogikum og fungerer som pædagogisk vejleder. Hun afholder kurser i undervisningspædagogik og indgår i centrets daglige arbejde med vejledning af studerende og supervision af undervisere og udvikling af undervisningen på institutterne.
________________________________________________________________________

Natascha Grave

Studentermedhjælper og studerende ved Københavns Universitet

Telefon:
E-post:  nmg@samf.ku.dk
Kontor: 10.1.09

Profil:  
Natascha administrerer og evaluerer de forskellige kurser, som afholdes af PCS, opdaterer hjemmeside og støtter op om diverse ad hoc opgaver i centret.