Medarbejdere ved Pædagogisk Center Samfundsvidenskab 

Thomas Harboe Thomas Harboe

Centerleder, ph.d.

Telefon:   +45 35 32 35 87
E-posttha@samf.ku.dk
Kontor:   10.1.11

Profil: 
Thomas er leder for centret og deltager som sådan i diverse projekt- og ledergrupper på tværs af KU. Ligesom resten af centrets medarbejdere underviser og vejleder han indenfor pædagogik og undervisning. Desuden er han programleder ved hhv. nationale og internationale ledelsesudviklingsprogrammer målrettet uddannelsesledere, se: aeu.dk


Christina Juul Jensen Christina Juul Jensen

Specialkonsulent, cand.mag. (pædagogik & uddannelsesstudier og psykologi)

Telefon+45 35 32 45 38
E-postcjj@samf.ku.dk
Kontor: 10.1.01

Profil
Christina giver supervision til underviseres undervisnings- og vejledningsudvikling og praksis, afholder undervisnings- og vejledningspædagogiske kurser for undervisere og er pædagogisk vejleder for adjunkter. Desuden vejleder og underviser hun studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper og indkører skrivegrupper for specialestuderende via afholdelse af specialeseminarer. Christina udvikler ad hoc kurser for studerende og undervisere og arbejder løbende med udvikling og vedligeholdelse af centrets materiale. 

Vejlederprofil:  Vejlederprofil


Lise StenbækLise Stenbæk

Specialkonsulent, cand.mag. (pædagogik)

Telefon: +45 35 33 14 06
E-post: list@samf.ku.dk
Kontor: 10.1.03

Profil: 
Lise vejleder undervisere indenfor online og blended læring og er en del af netværket for online og blended læring på KU. Desuden bidrager Lise til Universitetspædagogikum, hun afholder kurser i undervisningspædagogik og indgår i centrets daglige arbejde med vejledning af studerende samt undervisere og udvikling af undervisningen på institutterne.


Peter Wick

Peter Wick

Pædagogisk konsulent, cand.pæd. psyk.

Telefon:
+45 35 33 18 00
E-post:
pewi@samf.ku.dk
Kontor: 
10.1.07

Profil:
Peter beskæftiger sig med den didaktiske omsætning af pædagogiske tiltag. Han indgår i Projektet Innovation & Entrepreneurship og Undervisningsportfolio. Desuden vejleder og underviser han studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper.


Rikke Lyngby von Müllen Rikke Lyngby von Müllen

Specialkonsulent, cand.mag. (retorik)

Telefon:+45 35 32 45 34
E-post: rvm@samf.ku.dk
Kontor:
10.1.05 

Profil: 
Rikke er koordinator for Universitetspædagogikum og fungerer som pædagogisk vejleder. Hun afholder kurser i undervisningspædagogik og indgår i centrets daglige arbejde med vejledning af studerende og supervision af undervisere og udvikling af undervisningen på institutterne.


Natascha Mandana Grave

Studentermedhjælper og studerende ved Københavns Universitet

Telefon:
E-post:  nmg@samf.ku.dk
Kontor: 10.1.09

Profil:  
Natascha administrerer og evaluerer de forskellige kurser, som afholdes af PCS, opdaterer hjemmeside og støtter op om diverse ad hoc opgaver i centret.