Vejlederprofil til studerende for Christina Juul Jensen

Nøgleord:

  • Gruppedynamiske processer

  • Skriveproces

  • Studietekniker og planlægning

  • Akademisk opgaveskrivning


Jeg har lang erfaring med at arbejde i og med grupper. Jeg har derfor en stor forståelse for de faglige og sociale processer, der opstår i forbindelse med gruppearbejdet, og hjælper gerne med at fremme skrive- og arbejdsprocessen i jeres gruppe. Dette kan spænde fra afklaring af samarbejdsrelationer til feedback teknikker.

Måske får du ikke skrevet noget, eller måske får du skrevet for meget, eller måske skriver du for ufokuseret. Grundene til at sidde fast i sin skrivning af opgaver kan være forskellige. Jeg har gennem flere år arbejdet med studerende, der af den ene eller anden årsag sidder fast i opgaveskrivningen. Jeg kan tilbyde vejledning inden for procesorienteret skrivning såsom planlægning af forløbet og projekt/proces fokusering.

Derudover kan jeg rådgive i studietekniske områder såsom læse- og notattekniker samt akademisk argumentationsforståelse.

Nogle gange kan grundene til, at man sidder fast i studiet, det studietekniske eller i opgaveskrivningen også være, at du mangler motivation eller en form for afklaring af en studiemæssig situation. Samtaler om dette tager jeg også gerne med dig.

Så hvis du sidder fast i skrivningen, læsningen eller har mistet motivationen, kan vi sammen finde de redskaber, der kan hjælpe dig videre i dit studie.

Christina Juul Jensen, cand.mag. i pædagogik & uddannelsesstudier og psykologi.

E-post: cjj@samf.ku.dk
Telefon 35 32 45 38
Kontor: CSS 10.1.01