Birgitte Romme Larsen

”Mødet med virkeligheden” – et pædagogiskeksperiment i kombinering af ’forskningsbaseretundervisning’ og ’undervisningsbaseret forskning’i relation til faget Etnologisk Metode

Abstract
Projektrapporten knytter sig til et 7-ugers kursus i kvalitative metoder ved Afdeling for Etnologi, Saxo Instituttet, Københavns Universitet, som jeg var medunderviser på i foråret 2017. Kurset indgår som et fast element på 2. semester af bacheloruddannelsen i Etnologi, og retter sig således mod førsteårsstuderende. Projektet centrerer sig omkring den pædagogisk-faglige udfordring, der ligger i sit daglige virke direkte at forene de to elementer: forskning og undervisning. Baseret på et felt-eksperiment, hvor jeg som led i det omhandlende metodekursus tog 51 førsteårs- etnologistuderende med ’i felten’ som medforskere, anskueliggør og diskuterer projektrapporten, de potentialer for læring det kan rumme – for både studerende og underviser – om man ikke alene forstår forskningsbaseret undervisning som handlende om, at underviser besidder noget forskningsviden, som vedkommende trækker på i sin undervisning af de studerende, men om man derudover tilgår de studerende som nogle, der som led i deres læring reelt kan skabe viden brugbar for undervisers egen forskning. Rapporten udgør en beskrivelse af og refleksion over udkommet af dette undervisningseksperiment og processen undervejs: Set i et læringsperspektiv, hvad var det faglige udbytte af felt-eksperimentet og det samlede forløb, for både studerende og underviser? Hvilke potentialer og begrænsninger viste sig undervejs, og hvilke pædagogisk-faglige overvejelser i forhold til et videre virke som integreret universitetsunderviser og -forsker har forløbet givet anledning til? Og hvad angår de deltagende medforskere, hvilke overvejelser i forhold til dét at være studerende på Københavns Universitet i en reformtid har eksperimentet givet anledning til for dem?

Læs hele projektet her